Jak stworzyć nowy skrypt

Aby przygotować nowy skrypt, należy wybrać z menu SAREscript a następnie uruchom. Większość skryptów do swojego działania, wymaga określenia źródła danych. Definiowanie źródła, następuje po kliknięciu w przycisk źródło danych. Dostępne są następujące możliwości definicji źródła:

 • Brak – żadne dane adresowe nie zostają udostępnione do działania skryptu
 • Cała baza – wszystkie adresy zostają udostępnione do działania skryptu
 • Wybrane dane – skrypt działa na przykładowych danych (z wybranego adresu lub wpisane ręcznie)
 • Wybrane adresy – adresy z wybranych grup lub całej bazy wraz z możliwością filtrowania adresów (zarówno filtry proste jak i zaawansowane)
 • Adresy z wysyłki – po kliknięciu pojawią się nr wysyłki do wyboru z której adresy zostaną wybrane

Gdy źródło danych zostało zdefiniowane, przystąpić można do tworzenia skryptu. Służy do tego pole tekstowe w środkowej części strony. Skrypt można wprowadzać „ręcznie” zgodnie ze składnią lub skorzystać z gotowych szablonów skryptów. Na stronie dev.sare.pl, znaleźć można szczegółowy opis funkcji oraz pomoc techniczną związana z SAREscriptem.

Lista gotowych skryptów, dostępna jest z prawej strony w sekcji skrypty.  Wybór skryptu powoduje wyświetlenie formularza, w którym zdefiniować należy wybrane cechy i wartości, niezbędne do działania skryptu. Po kliknięciu w ok kod skryptu zostanie przeniesiony do edytora. Wśród dostępnych skryptów, wybrać można:

 • Ustal płeć – na podstawie imienia odbiorcy ustalana jest płeć a następnie jest ona zapisana do nowej cechy (konieczne jest posiadanie imienia odbiorcy)
 • Ustal miasto – na podstawie kodu pocztowego (w formacie XX-XXX) ustalane jest miasto a następnie jest ono zapisane do nowej cechy (konieczne jest posiadanie kodu pocztowego odbiorcy)
 • Ustal województwo – na podstawie kodu pocztowego odbiorcy (w formacie XX-XXX) ustalane jest województwo a następnie jest ono zapisane do nowej cechy (konieczne jest posiadanie kodu pocztowego odbiorcy)
 • Zmień wartość cechy – jeżeli wybrana cecha posiada określoną wartość, skrypt ustawia wartość drugiej cechy na inną wartość
 • Generuj kody rabatowe – skrypt generuje kod składający się z wybranego rodzajów znaków i określonej ilości znaków a następnie zapisuje go do wybranej cechy. Kod może się składać z cyfr, cyfr i małych znaków, cyfr i dużych znaków, tylko dużych znaków lub tylko małych znaków.
 • Losuj adresy – skrypt losuje określoną liczbę adresów z wybranych grup, a następnie kopiuje wylosowane adresy do określonej grupy. UWAGA!! Skrypt nie wymaga do działania źródła.
 • Ustal godzinę wysyłki – należy podać przedział czasu oraz cechę w której zostanie zapisana podana godzina

Oprócz skryptów dostępnych w ramach systemu, dostępne są również skrypty, które zostały zapisane przez Użytkownika. Skrypty te, dostępne są w sekcji Twoje skrypty. Kliknięcie w nazwę skryptu, powoduje wyświetlenie jego kodu w edytorze.

Każdy skrypt, którego kod został wyświetlony w edytorze można uruchomićzapisać lub debugować. Aby określić, jaka czynność ma być wykonana wybrać należy odpowiednią opcję z listy rozwijanej pod edytorem kodu. Wybór opcji wykonaj skrypt oraz kliknięcie w przycisk ok powoduje uruchomienie skryptu.  Opcja zapisz skrypt powoduje wyświetlenie dodatkowego pola, w którym określić należy nazwę skryptu. Po kliknięciu w przycisk ok skrypt zostanie zapisany pod określoną nazwą. Zapisany skrypt, dostępny będzie również w liście Twoje skrypty. Ostatnia opcja, związana ze skryptami to debuguj skrypt.  Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest sprawdzanie krok po kroku, jak działa dany skrypt. Narzędzie te, pomaga odnaleźć ewentualny błąd w kodzie.

Wykonanie skryptu lub debugownaie skryptu, powoduje generowania komunikatów w polu wynik. Pole te zawiera informacje o postępie wykonywania skryptu (ilość przetworzonych rekordów), rezultacie działania oraz czasie przetwarzania. Wynik działania skryptu, pobrać można w pliku txt, klikając w pobierz plik z wynikiem.