Jak stworzyć kod kreskowy EAN13 za pomocą SAREscript?

Kod kreskowy EAN13 – pozwala na zastosowanie mechanizmu kodów kreskowych w treści maila. Do systemu powinna zostać zaimportowana baza adresów e-mail oraz unikalne 13 cyfrowe kody.

KROK 1

W celu dodania kodu EAN13 do treści maila należy otworzyć edytowaną wiadomość oraz kliknąć na pasku narzędzi w druga ikonę po prawej stronie, w trzecim rzędzie:

Pojawi się nam się okno, w którym wybieramy Kod kreskowy EAN13:

 

KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się zaimportowane do bazy wartości.

Następnie klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W wybranym miejscu w przygotowanie wiadomości zostanie wstawiona ikona kotwicy, pod którą jest zamieszczony odpowiedni skrypt.

UWAGA! Jeśli wiadomość zawiera kody kreskowe EAN 13 mailing powinien zostać wysłany z grafikami dołączonymi do maila.

Edytor Drag&drop

KROK 1

W celu dodania kodu EAN13 do treści maila w edytorze Drag&drop należy otworzyć edytowaną wiadomość oraz kliknąć na pasku narzędzi w ikonę SAREscript

 

Pojawi się nam się okno, w którym wybieramy Kod kreskowy EAN13

 

Następnie otworzy nam się okno w którym wybieramy cechę do podmiany

 

Po wybraniu właściwej cechy klikamy WSTAW

W wybranym miejscu w przygotowanie wiadomości zostanie wstawiona ikona, pod którą jest zamieszczony odpowiedni skrypt.

UWAGA! Jeśli wiadomość zawiera kody kreskowe EAN 13 mailing powinien zostać wysłany z grafikami dołączonymi do maila.