Jak stworzyć e-mail urodzinowy za pomocą SAREscript?

Skrypt e-mail urodzinowy pozwala na realizację wysyłki w dniu urodzin subskrybenta. Wysyłka jest możliwa do zrealizowania jeśli w bazie znajdują się daty urodzin subskrybenta.

KROK 1

Podczas planowania wysyłki w pierwszym kroku wybieramy jako rodzaj wysyłki > wysyłkę cykliczną.

W trzecim kroku wysyłania używamy SAREscript a następnie klikamy dodaj nowy filtr.

Zostanie wyświetlone okno z możliwymi do wyboru funkcjami. Wybieramy e-mail urodzinowy.

KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się data urodzenia. W zakładce format określamy format zapisanej daty.

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W celu sprawdzenia poprawności działania, należy kliknąć przycisk testuj skrypt.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka.Jak możemy Ci pomóc?