Jak stworzyć dynamiczną treść za pomocą SAREscript?

Dynamiczna treść pozwala na wstawienie zmiennej treści, grafik wiadomości w zależności od wartości cechy opisującej subskrybenta. W ten sposób budując jedną wiadomość, możemy wyświetlić inną treść skierowaną np. do kobiet, inną do mężczyzn. Przed przystąpieniem do wstawiania skryptów należy do systemu zaimportować bazę zawierającą odpowiedni opis dla wykorzystywanych cech.

Edytor standardowy

W celu dodania dynamicznej treści do treści maila należy otworzyć edytowaną wiadomość oraz kliknąć na pasku narzędzi w druga ikonę ” <| ” SAREscript
tu:

Pojawi się nam okno, w którym wybieramy Dynamiczną treść:

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się zaimportowane do bazy wartości.

Następnie w wierszu wartość wpisujemy wartość uzupełnionej cesze w bazie, a polu treść zawartość, która powinna zostać wyświetlona. np.

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy OK.

Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W wybranym miejscu w przygotowanej wiadomości zostanie wstawiona ikona kotwicy, pod którą jest zamieszczony odpowiedni skrypt.

Edytor drag and drop

W edytorze Drag and drop są dwa sposoby umieszczania SAREscriptu:

SPOSÓB 1. SAREscript w tekście:

W celu dodania dynamicznej treści w tekście należy zaznaczyć wyraz/zwrot, który ma być dynamicznie zmieniany lub umieścić kursor w tekście w miejscu, gdzie ma zostać dodana. Nad tekstem pojawi się podręczny edytor, na którym należy znaleźć ikonkę {;}

Pojawi się okno, gdzie w polu głównym może być widoczny zaznaczony wyraz/zwrot. Wówczas najlepiej go usunąć z tego pola. Następnie należy wybrać w menu po prawej Dynamiczna treść:

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się zaimportowane do bazy wartości.

Następnie w wierszu wartość wpisujemy wartość uzupełnionej cesze w bazie, a polu treść zawartość, która powinna zostać wyświetlona. np.

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy WSTAW.

Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy ZAPISZ. W wybranym miejscu w przygotowanej wiadomości zostanie wstawiona ikona [<>], pod którą jest zamieszczony odpowiedni skrypt.

SPOSÓB 2. SAREscript, jako osobne pole:

W celu dodania dynamicznej treści do treści maila należy w menu po prawej przejść do zakładki „Zawartość”, znaleźć tam moduł „SARESCRIPT”, przenieść go w odpowiednie miejsce w kreacji i kliknąć w niego:

Pojawi się nam okno z przykładowym sarescriptem print(„Hello world!”);, który należy usunąć. Następnie z menu po prawej wybieramy Dynamiczną treść:

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się zaimportowane do bazy wartości.

Następnie w wierszu wartość wpisujemy wartość uzupełnionej cesze w bazie, a polu treść zawartość, która powinna zostać wyświetlona. np.

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy WSTAW.

Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy ZAPISZ. W wybranym miejscu w przygotowanej wiadomości zostanie niezmienione szare pole z napisem: „<> SAREscript”, pod którym jest zamieszczony odpowiedni skrypt.

UWAGA! Dynamiczna treść umożliwia na zastosowanie dowolnej treści maila w zależności od sposobu rozbudowania cech w bazie. W ten sposób dowolna wiadomość e-mail może otrzymać indywidualną treść.Jak możemy Ci pomóc?