Jak sprawdzić odległość w SAREscript?

Skrypt sprawdź odległość umożliwia na zaplanowanie wybranej wysyłki e-mail w zależności od odległości zamieszczania odbiorców e-mailingu. UWAGA! W bazie powinny zostać zawarte kody pocztowe subskrybentów.

KROK 1

Podczas planowania wysyłki w trzecim kroku wysyłania zaznaczamy użyj SAREscript a następnie klikamy dodaj nowy skrypt zaawansowany.

Zostanie wyświetlone okno z możliwymi do wyboru funkcjami. Wybieramy sprawdź odległość.KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie wybieramy w której cesze zostały określone kody pocztowe odbiorców e-mailingu oraz w jakiej odległości od kodu powinien zostać wysłany e-mailing.

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W celu sprawdzenia poprawności działania, należy kliknąć przycisk testuj skrypt.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka.

 Jak możemy Ci pomóc?