Jak napisać liczby słownie za pomocą SAREscript?

Liczba słownie umożliwia wstawienie wartość liczbowej, którą chcesz przedstawić słownie, jeśli wcześniej do systemu została zaimportowana baza adresów e-mail wraz z odpowiednimi wartościami.

KROK 1

W celu dodania liczby słownie do treści maila należy otworzyć edytowaną wiadomość oraz kliknąć na pasku narzędzi w druga ikonę po prawej stronie, w trzecim rzędzie:

Pojawi się nam się okno, w którym wybieramy liczba słownie:


KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie rozwijamy dostępną listę oraz wybieramy cechę, w której znajdują się zaimportowane do bazy wartości.

Następnie klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W wybranym miejscu w przygotowanie wiadomości zostanie wstawiona ikona kotwicy, pod którą jest zamieszczony odpowiedni skrypt.