Jak limitować wysyłki/ wysyłki i plan w SAREscript?

Skrypt limituj wysyłki pozwala na określenie liczby wysłanych wiadomości do odbiorców. Limituj wysyłki i plan umożliwia dodatkowo na określenie liczby zaplanowanych od wysłania wiadomości e-mail.

KROK 1

Podczas planowania wysyłki w trzecim kroku wysyłania zaznaczamy użyj SAREscript a następnie klikamy dodaj nowy skrypt zaawansowany.

Zostanie wyświetlone okno z możliwymi do wyboru funkcjami. Wybieramy limituj wysyłki/limituj wysyłki i plan.

 

KROK 2

W nowo wyświetlonym oknie określamy termin oraz liczbę wiadomości jakie zostały już skierowane do odbiorców.

W limituj wysyłki i plan określamy dodatkowo ile wysyłek zostało już do odbiorców e-mailingu zaplanowanych:

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy OK. Skrypt zostanie automatycznie wstawiony w ramce, klikamy wstaw. W celu sprawdzenia poprawności działania, należy kliknąć przycisk testuj skrypt.

UWAGA! Wcześniej należy zaznaczyć grupę, dla której będzie realizowana wysyłka.

 Jak możemy Ci pomóc?