Dodaj adres

Funkcja dodaj adres służy dodawaniu pojedynczych adresów e-mail do bazy.

Dodając adres, użytkownik wypełnia formularz składający się z następujących pól:

  • status – (patrz MAILING)
  • adres e-mail – należy wprowadzić adres e-mail
  • nazwa – nazwa danego adresu e-mail, może to być imię i nazwisko, imię lub nazwisko właściciela danego adresu e-mail, nazwa firmy, instytucji itp. Nazwa służy użytkownikowi do identyfikacji danego adresu e-mail
  • komentarz – miejsce na notatki własne użytkownika dotyczące właściciela danego adresu e-mail, np. kim jest właściciel danego adresu, jaką pełni funkcję itp.
  • typ maila – pole to określa, w jakim formacie właściciel danego adresu życzy sobie otrzymywać wiadomości. Do wyboru HTML/txt (tekst + grafiki) lub tylko txt
  • grupy – przynależność adresu e-mail do określonych grup
  • cechy – przypisanie do cech określonych w preferencjach/struktura danych (patrz: PREFERENCJE)

Czynność dodawania adresu do bazy kończy się kliknięciem przycisku dodaj. Po kliknięciu automatycznie następuje przejście do części przeglądaj wszystkie.
Chcąc wpisać kilka lub kilkanaście adresów naraz, wygodniej jest skorzystać z funkcji importuj adresy.Jak możemy Ci pomóc?