Do czego służy Przeglądaj grupy

Grupowanie adresów służy ich podziałowi według wybranych przez użytkownika kryteriów. Mogą to być np. płeć, wiek, zainteresowania czy język jakim posługują się konkretni odbiorcy newsletterów. Przyporządkowanie adresów do konkretnej grupy może być dokonane podczas dodawania pojedynczego adresu do bazy (patrz: ADRESY.), importowania bazy adresowej (patrz: ADRESY) lub podczas samodzielnego dopisywania się adresatów poprzez interfejs (np. stronę www). Należy jednak uprzednio stworzyć grupy, do których mają być dodawane adresy (patrz: ADRESY-> dodaj grupę). W części przeglądaj grupy można zarządzać adresami w poszczególnych grupach.

Dodaj grupę

Aby dodać nową grupę, należy wypełnić formularz składający się z następujących pól:

 • id – nr identyfikacyjny grupy
 • nazwa – nazwa grupy
 • skrót – skrót od nazwy grupy
 • opis – szczegółowy opis grupy
 • prywatna – użytkownik może utworzyć grupy, które będą niewidoczne dla osób zapisujących się na listę mailingową. Oznacza to, że grupa oznaczona jako prywatna będzie dostępna tylko dla użytkownika programu i tylko on będzie mógł do niej zapisywać adresy. Aby utworzyć grupę prywatną, należy zaznaczyć checkbox w oknie prywatna.

Aby zakończyć czynność dodawania grupy, należy kliknąć przycisk dodaj. Po tej czynności następuje automatyczne przejście do części przeglądaj grupy (patrz: ADRESY)

Usuń grupę

Chcąc usunąć grupę, należy ją zaznaczyć, stawiając checkbox w pierwszej kolumnie tabeli. Czynność zatwierdza się, klikając przycisk kasuj.

Adresy z kasowanej grupy, które nie znajdują się równocześnie w żadnej innej grupie zostaną zapisane w grupie 0, z e-mailami nigdzie nie przypisanymi.

Usunięcie adresu z grupy

Aby usunąć adres z grupy, należy go zaznaczyć, stawiając checkbox w pierwszej kolumnie tabeli. Następnie z rozwijanej listy należy wybrać pozycję usuń z grupy i kliknąć przycisk wykonaj. W wyświetlonym oknie wybierz grupy należy zaznaczyć odpowiednią grupę lub grupy, z których użytkownik chce usnąć adres. Czynność zatwierdza się, klikając przycisk wybierz.

UWAGA! Jeżeli użytkownik zamierza zaznaczyć wszystkie adresy, wówczas może skorzystać z funkcji zaznacz/odznacz wszystkie na stronie.

Kopiowanie do innej grupy

Aby skopiować adres do innej grupy, należy go zaznaczyć, stawiając checkbox w pierwszej kolumnie tabeli. Następnie z rozwijanej listy należy wybrać pozycję kopiuj do innej grupy i kliknąć przycisk wykonaj. W wyświetlonym oknie wybierz grupy należy zaznaczyć grupę lub grupy, do których użytkownik chce skopiować adres. Czynność zatwierdza się, klikając przycisk wybierz.

UWAGA! Jeżeli użytkownik zamierza zaznaczyć wszystkie adresy, wówczas może skorzystać z funkcji zaznacz/odznacz wszystkie na stronie.

Wszystkie informacje dotyczące adresów e-mail umieszczone są w tabeli.

 

Opis kolumn

 • Id – nr identyfikacyjny danej grupy. Grupa o nr id 0 to grupa adresów e-mail nieprzyporządkowanych do żadnej grupy
 • Znacznik – graficzne oznaczenie danej grupy
 • Nazwa – nazwa grupy
 • Skrót – skrót od nazwy grupy
 • Opis – szczegółowy opis danej grupy
 • Liczba adresów – ilość adresów przypisanych do danej grupy
 • Kopiuj – funkcja ta pozwala na przenoszenie adresów z jednej grupy do innej bez usunięcia adresów z grupy pierwotnej
 • Edytuj – funkcja ta pozwala na edycję nazwy, skrótu oraz opisu już istniejącej grupy
 • Czyść – funkcja ta pozwala na usuwanie adresów z danej grupy. Jeżeli adres przypisany jest wyłącznie do jednej grupy, to po usunięciu automatycznie zostanie przeniesiony do grupy 0, czyli specjalnej grupy z e-mailami nigdzie nie przypisanymi
 • Usuń – funkcja ta pozwala na usunięcie wybranej grupy, jeżeli adresy nie znajdują się w żadnej innej grupie zostaną przeniesione do grupy 0


Jak możemy Ci pomóc?