Do czego służy Mailing > robocze

Ta część zawiera:

 • ostatni newsletter – to newsletter aktualnie (ostatnio) edytowany. UWAGA. Jeśli zostanie otwarty inny newsletter w trybie do edycji wcześniejsza wersja zapisana jako robocza zostanie zastąpiona obecnie edytowaną.
 • Zapisane newslettery – wiadomości zapisane w systemie.

Jeżeli w systemie SARE w ramach jednego konta zdefiniowany jest więcej niż jeden użytkownik, to każdy z nich ma swój ‚ostatni newsletter’, zaś zapisane newslettery są wspólne.

W tej części systemu użytkownik ma możliwość działania na newsletterach.

 • ostatni newsletter – użytkownik może powrócić do wcześniej przerwanej edycji newslettera
 • zapisane newslettery – użytkownik ma możliwość:
  • podglądu newslettera – po kliknięciu na nazwę newslettera pojawia się newsletter w postaci najbardziej zbliżonej do tej, w jakiej otrzyma go odbiorca
  • edycji newslettera – chcąc poprawić (edytować) newsletter, należy kliknąć na napis edytuj
  • edycji nazwy/opisu newslettera – chcąc poprawić (edytować) nazwę lub opis, należy kliknąć na napis edytuj nazwę
  • skasowania newslettera – chcąc wykasować (usunąć) newsletter, należy kliknąć polecenie kasuj
  • przeniesienia newslettera do gotowych – w momencie kiedy zakończono edycję newslettera i jest on gotowy do wysyłki, należy kliknąć na napis przenieś do gotowych. Pojawi się komunikat systemowy: Czy na pewno chcesz zamrozić ten newsletter? klikamy OK. Mailing > gotowe  pojawi się newsletter wcześniej zapisany w roboczych.
  • utworzenia komunikatu subskrypcji – klikając utwórz komunikat subskrypcji, program automatycznie otwiera część komunikaty subskrypcji, w której znajduje się nowy komunikat. Opcja ta służy do przeniesienia stworzonego wcześniej mailingu do pozycji Preferencje > komunikaty subskrypcji.