Do czego służy Mailing > Gotowe

W tej części menu znajdują się newslettery przygotowane do wysyłki.

Użytkownik na tym etapie ma możliwość podglądu newslettera. Po kliknięciu na jego nazwę pojawia się newsletter w postaci najbardziej zbliżonej do tej, w jakiej otrzyma go odbiorca.

W celu wprowadzenia zmiany w newsletterze, który został już zapisany w gotowych należy otworzyć go w trybie do edycji.  Po kliknięciu na ten napis newsletter zostanie otwarty w edytorze. Ponowne zapisanie wiadomości nie spowoduje nadpisania go pod istniejąca już nazwą pliku zapisanego w gotowych. Możliwe będzie zapisanie zmienionej wiadomości do roboczych, a następnie, w celu wysłania mailingu, należy przenieść newsletter  z roboczych do gotowych.

W tym miejscu można również zapisać ponownie newslettery, edytować ich nazwę i skasować je. Nie ma możliwości skasowania wiadomości już wysłanych z systemu.Jak możemy Ci pomóc?