Do czego służy generator formularzy?

Ta część służy do wygenerowania i podpięcia modułu do subskrypcji na stronie www użytkownika, w celu zbierania adresów do bazy w SARE.
Przed wygenerowaniem formularza HTML należy ustawić kilka parametrów:

  • opis interfejsu – każdy interfejs jest obsługiwany osobno przez system, dzięki czemu można go wykorzystać do zbierania adresów z kilku różnych stron (np. do zbierania danych z różnych wersji językowych serwisu, zapewniając wyświetlanie komunikatów w odpowiednich językach). System umożliwia wykorzystanie 9 interfejsów
  • numer interfejsu – jakiego ma dotyczyć formularz (niewybranie żadnego oznacza, że zastosowany będzie interfejs domyślny)
  • kodowanie polskich znaków – należy wybrać kodowanie danych przesyłanych do systemu odpowiadające kodowaniu strony WWW użytkownika
  • grupę – do której odbiorca zostanie dopisany (istnieje możliwość dopisania odbiorcy do kilku grup jednocześnie – w tym celu należy w polu „grupa” zaznaczyć wybrane grupy przy wciśniętym klawiszu „Ctrl”)
  • cechy – które użytkownik będzie miał możliwość zdefiniować podczas zapisywania się do bazy (lista cech może być pusta)

Po wyborze konkretnych cech, użytkownik ma możliwość zmiany treść widocznej w formularzy (poprzez dwukrotne kliknięcie w polu), koloru tekstu, czcionki oraz rozmiaru czcionki.

Dzięki generatorowi możliwe jest uzyskanie formularza HTML, służącego do zbierania adresów e-mail. Formularz taki umieszcza się na stronie HTML, na której ma być możliwość zapisywania się internautów do bazy. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów, należy kliknąć “GENERUJ KOD HTML”. Wygenerowany kod pojawi się w oknie poniżej przycisku. Wygenerowany formularz HTML należy umieścić na stronie www, z której będzie następowało zapisywanie się internautów do bazy adresów e-mail.