Do czego służy Ankieta > dostępne?

W tym miejscu przeglądać można wszystkie dostępne ankiety oraz zarządzać nimi.

Na samej górze w polu wyświetl, możemy zdefiniować, które ankiety chcemy wyświetlić (aktywne, niepublikowane, wstrzymane/zakończone). Klikając w nazwę ankiety, możliwe jest jej podejrzenie oraz sprawdzenie czy kolejność pytań i warunkowanie są zgodne z założeniami. Jeżeli ankieta nie została opublikowana (kolumna status zawiera wpis publikuj) możliwe jest dokonanie edycji ankiety. Aby tego dokonać, wystarczy kliknąć w edytuj. Uruchomiony zostanie edytor ankiet (taki sam jak podczas tworzenia nowej ankiety). Kolejna opcja zapisz jako nową, pozwala na stworzenie nowej ankiety, na podstawie wybranej. Innymi słowy, jest to skopiowanie bieżącej ankiety, którą (przed publikacją) będzie można jeszcze edytować.

Wybierając preferencje dokonać można zmian dotyczących działania ankiety. Wybierając tę opcję możliwe jest również usunięcie ankiety. Aby tego dokonać, wybrać należy preferencje oraz zaznaczyć Kasuj ankietę w prawym górnym rogu. Po wybraniu tego pola, znikną pozostałe opcje oraz wyświetlona zostanie informacja Ankieta zostanie bezpowrotnie skasowana, gdy zapiszesz wprowadzone zmiany. Kasowanie ankiety jest operacją nieodwracalną.

Możliwe jest również usunięcie odpowiedzi z ankiety. Aby tego dokonać, w preferencjach zaznaczyć należy Czyść odpowiedzi z ankiety w prawym górnym rogu. Wyświetlona zostanie informacja Gdy zapiszesz wprowadzone zmiany, udzielone odpowiedzi dla tej ankiety zostaną usunięte i utracisz możliwość ich analizy. Zapisanie zmian, spowoduje nieodwracalne usunięcie odpowiedzi.

Operacje kasowania i czyszczenia możliwe są jedynie dla wstrzymanych ankiet.

Jeżeli ankieta jest gotowa do publikacji, wybrać należy opcję publikuj. Wygenerowany zostanie unikalny link ankiety (adres publikacji), za pomocą którego możliwe jest uruchomienie ankiety. Link do ankiety można wysłać mailowo lub zamieścić na stronie WWW. W przypadku ankiet przeprowadzonych dla zarejestrowanych użytkowników, dostęp do ankiety możliwy jest jedynie po przesłaniu adresu poprzez e-mail (dołączany jest identyfikator odbiorcy).

Aby zakończyć badanie ankietowe, wybrać należy opcję wstrzymaj.

Ostatnia kolumna, zawiera informacje o liczbie  wypełnionych ankiet oraz odnośnik do szczegółów. Kliknięcie w szczegóły powoduje wyświetlenie szczegółowych raportów ankiety (odpowiedzi na poszczególne pytania tabelarycznie i na wykresach, możliwości filtrowania odpowiedzi i eksportowania raportów).