Do czego służą scenariusze subskrypcji?

W tej części systemu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mają nastąpić po trzech zdarzeniach związanych z obsługą adresu e-mail. Zdarzeniami tymi są:

 • dopisanie adresu poprzez stronę www
 • potwierdzenie dopisania adresu e-mail
 • automatyczne wypisanie z poziomu maila

Akcjami/czynnościami tymi mogą być:

 • wysłanie maila administracyjnego
 • przekierowanie na stronę www
 • wyświetlenie obiektu HTML/TXT (strony WWW)

Każdy ze scenariuszy pisany jest dla określonego interfejsu. Interfejs to nic innego jak formularz na stronie www, z którego internauta dopisuje się do bazy adresów e-mail. Dla każdego interfejsu powinny być stworzone trzy scenariusze obsługujące ww. trzy zdarzenia.

UWAGA! Dla każdego z interfejsów można ustawić inne scenariusze, jednak w przypadku potwierdzenia dopisania adresu e-mail oraz automatycznego wypisania z poziomu maila, brak jest możliwości rozróżnienia ze względu na interfejs, ponieważ przy tych akcjach nie ma czegoś takiego jak interfejs.

Program SARE udostępnia użytkownikowi kilka gotowych scenariuszy. Zostały one stworzone dla tzw. interfejsów domyślnych. W przypadku kiedy użytkownik nie utworzy swoich scenariuszy, program będzie korzystał ze scenariuszy domyślnych.

dopisanie adresu poprzez stronę www

W tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności nastąpią w momencie, kiedy internauta wpisze swój adres e-mail na listę subskrypcyjną. Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:

  • wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – jest to obiekt zapisany w SARE (tworzy się go w części obiekty specjalne jako „HTML/txt”, tak jak normalny newsletter), który zostanie wyświetlony jak zwykła strona WWW
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby dopisującej się na stronę, w miejsce gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty specjalne jako „przekierowanie”)
  • wysłanie maila administracyjnego – TXT – (akcja obligatoryjna). E-mail ten zawiera prośbę o potwierdzenie dopisania adresu do bazy i wysyłany jest WYŁĄCZNIE w wersji tekstowej, ponieważ musi zostać poprawnie odebrany przez każdy program pocztowy oraz system operacyjny. Nie powinien być zbyt „ciężki”, aby nie powodować dodatkowego zdenerwowania osoby, która w rzeczywistości nie jest zainteresowana zapisaniem się na listę subskrybentów (np. pomyłka zapisującego się), a otrzymałaby przesyłkę ewidentnie wyglądającą jak spam.

potwierdzenie dopisania adresu e-mail

W tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mogą wystąpić w momencie, kiedy internauta potwierdzi rejestrację (kliknie w specjalny link znajdujący się w e-mailu administracyjnym, zawierającym prośbę o potwierdzenie dopisania się do listy mailingowej). Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:

  • wysłanie maila – wysłanie dowolnego maila w wersji HTML lub TXT (może to być newsletter, e-kartka itp.)
  • wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – może nią być strona znajdująca się w SARE (tworzy się ją w części obiekty specjalne, tak jak normalny newsletter)
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby dopisującej się na stronę, gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako „przekierowanie”)

automatyczne wypisanie

W tym scenariuszu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mogą wystąpić w momencie, kiedy internauta wypisze się z listy mailingowej (kliknie w tzw. „remove link” w stopce newslettera). Po tym zdarzeniu mogą wystąpić następujące akcje:

  • wysłanie maila – wysłanie dowolnego newslettera w wersji HTML lub TXT (może to być newsletter, e-kartka itp.). Działanie to nie jest jednak wskazane, gdyż internauta wypisując się z listy mailingowej, daje tym samym użytkownikowi SARE do zrozumienia, że nie chce od danego nadawcy otrzymywać już więcej żadnych e-maili
  • wyświetlenie komunikatu HTML/TXT – może nim być strona znajdująca się w SARE (tworzy się ją w części obiekty specjalne, tak jak normalny newsletter)
  • przekierowanie na stronę www – jest to przekierowanie osoby wypisującej się ze strony, gdzie np. będzie tekst podziękowania (przekierowanie tworzy się w części obiekty jako „przekierowanie”)

Definiowanie scenariuszy

UWAGA! Przed przystąpieniem do stworzenia scenariusza należy określić jego elementy: zdarzenie, którego dotyczy, interfejs, akcję, rodzaj obiektu. Ostatni element, czyli obiekt, użytkownik tworzy w części obiekty.

Aby stworzyć nowy scenariusz, należy wybrać w menu głównym zakładkę scenariusze akcji i kliknąć w link „nowy scenariusz”. Po wybraniu rodzaju zdarzenia należy wybrać rodzaj interfejsu (np. interfejs 1 to wersja polska strony www, interfejs 2 – wersja angielska strony www) oraz rodzaj akcji, która ma nastąpić po określonym zdarzeniu. Następnie użytkownik wybiera obiekt, który ma zostać wysłany lub wyświetlony. Scenariusz zapisuje się, klikając „zapisz”.

WSKAZÓWKA! Dla każdego zdarzenia można stworzyć kilka scenariuszy.