Archiwum

W katalogu tym znajduje się tabela przedstawiająca historię wysyłek.

W historii wysyłek można sprawdzić następujące dane

  • nr – numer wysyłki
  • typ – typ wysłanej wiadomości (TXT, HTML)
  • nazwa newslettera – nazwa newslettera nadana przez nadawcę, po kliknięciu na nazwę pojawia newsletter
  • grupa – grupa, do której przesłano wysyłkę
  • data – data wysłania
  • wysłane – liczba wysłanych maili
  • szczegóły – po kliknięciu w szczegóły otwiera się okno z tabelami zawierającymi następujące informacje: numer wysyłki, data, nadawca, tytuł, rodzaj kodowania maila, liczba wysłanych maili, rozmiar całej wysyłki oraz liczbę wysłanych, otwartych, zwróconych i klikniętych maili, CTR, wypisanych (można je podejrzeć klikając w nazwę np. otwartych maili)
  • ukrycie – funkcja ta pozwala na ukrycie danej wysyłki w części kampanii. Po kliknięciu w miejscu ukryj pojawia się odkryj
  • RSS – funkcja ta pozwala na aktywowanie wybranego newslettera na liście kanału RSS, a uruchamiana jest poprzez kliknięcie w szarą ikonę RSS. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe RSS title, gdzie należy uzupełnić tytuł danego newslettera w polu Wpisz tytuł dla RSS. Czynność należy zakończyć kliknięciem przycisku Zapisz, tym samym newsletter zostaje aktywowany, a kolor ikony RSS zmieni się na pomarańczowy.
  • tytuł dla RSS – tytuł (nagłówek) nadany newsletterowi, jaki będzie pojawiał się w kanale RSS

Kolumny RSS wyświetlają się jeżeli opcja RSS została uprzednio włączona w dziale Preferencje.Jak możemy Ci pomóc?