Analiza specjalna

Ten moduł pozwala na porównanie zachowań wybranej grupy adresatów na tle wszystkich wysłanych mailingów. Raport obrazuje mi.in otwarcia i kliknięcia, jakich dokonywała interesująca nas część odbiorców (np. kobiety, mężczyźni, mieszkańcy Warszawy itd.).

Przedstawiony jest na samej górze wykres słupkowy z przebiegu mailingów a pod nim zestawienie tabelaryczne, w których znajdują się takie informacje jak:

 • Nr wysyłki
 • Typ wysyłki
 • Nazwa newslettera
 • Grupa
 • Data
 • Wysłane
 • Zwroty
 • Otwarcia uniq
 • Wypisało się
 • Kliknięcia uniq
 • Ctr uniq %
 • Szczegóły

Analizie specjalnej poddawane są adresy aktualnie znajdujące się w grupie „schowek”.
Moduł „analiza specjalna” pozwala na analizę identyczną jak w module „kampanie” (bez zakładki analizy zwrotów), jednak zawężając badanie do wybranych adresów e-mail. Należy kliknąć w Szczegóły.

Adresy można dodać do schowka poprzez:
– Adresy > wyniki wyszukiwania > Dodaj do grupy > Schowek
– Adresy > import adresów > krok 3 z 4 > Importuj tylko do schowka
Raport zostanie automatycznie wygenerowany w części „analiza specjalna”.

Raport można pobrać w formacie .doc (zasady jak w przypadku szczegółów raportów kampanii i wysyłek) lub szczegółowe informacje o wysyłkach w formacie .csv.

 Jak możemy Ci pomóc?