Zarządzanie zwrotami w bazie adresowej

Sprawdź jak zarządzać zwrotami w swojej bazie adresowej.

Jak odnaleźć zwroty w bazie adresowej?

Efektywne zarządzanie zwrotami jest bardzo ważnym elementem dbałości o higienę bazy oraz w procesie zarządzania danymi przechowywanymi w koncie SARE. Pozwala osiągnąć lepsze statystyki w kolejnych kampaniach, ułatwić ich zaplanowanie, a także ograniczyć koszty. Intuicyjna wyszukiwarka zwrotów systemu SARE sprawia, że proces wyszukiwania jest szybki i łatwy. Poniżej został on przedstawiony krok po kroku:

 • Aby przejść do wyszukiwarki zwrotów, należy otworzyć zakładkę „Adresy”, a następnie wybrać opcję „Szukaj”

 • Po uruchomieniu wyszukiwarki, na dole strony, jako ostatni warunek wyszukiwania wyświetlą się Zwroty. Wyszukiwarkę zwrotów można uruchomić klikając w zapisaną na zielono komendę „użyj wyszukiwarki zwrotów”.

 • Warto oczyszczać bazę ze zwrotów twardych. Dodatkowo należy pamiętać, że w otrzymanych zwrotach zdarzają się błędy dlatego warto wybrać opcję, która wyszuka nam adresy, w których taka sytuacja miała miejsce w 70-80%.

Jakie operacje można wykonać na zwrotach z wysyłek?

 • Po wybraniu warunków wyszukiwania zwrotów należy wybrać opcję „szukaj”. Pojawi się okno: Adresy > wyniki wyszukiwania zawierające adresy, spełniające określone przez nas warunki. By zbiorczo wykonać jedno z możliwych działań na wyszukanych adresach, należy oznaczyć jedną z opcji:
  • wybierz wszystkiego wg aktualnego filtra – działaniu zostaną poddane wszystkie znalezione adresy;
  • zaznacz/odznacz wszystkie na stronie – działaniu zostaną poddane adresy wyświetlone na stronie aktualnego podglądu.


Mamy kilka możliwości jeśli chodzi o zarządzanie wybranymi adresami:

 • eksport znalezionych adresów – dla dokładnej ich analizy;
 • dodaj do grupy – dzięki opcji dodajemy adresy do wybranej grupy w systemie;
 • usuń z grupy – dzięki tej opcji możemy usunąć znalezione adresy z dowolnej grupy w systemie, by pozbyć się adresów będących zwrotami;
 • zmień status – opcja umożliwia zbiorczą zmianę statusu dla znalezionych adresów, np. po wybraniu opcji zmień status można zmienić status znalezionych adresów na „zapisany brak weryfikacji”, by przeprowadzić wysyłkę weryfikującą;
 • KASUJ – powoduje bezpowrotne usunięcie adresów z systemu.


Jak możemy Ci pomóc?