Import bazy z kodami rabatowymi

Dowiedz się jak odpowiednio przygotować bazę, zapisać i zaimportować w przypadku kiedy posiadasz dedykowane kody promocyjne dla swoich subskrybentów.

Przygotowanie bazy w Excel

W zależności od Państwa potrzeb, kody rabatowe możemy przygotować w programie EXCEL na kilka sposób:
  • jeżeli mamy kilka kodów dla jednego odbiorcy i chcemy, aby wszystkie wyświetlały się w jednej kolumnie (kolumna L „kody rabatowe luty”), należy każdy kod umieścić w osobnej kolumnie (tak jak jest to przedstawione na obrazku poniżej) oraz pozostawić jedną kolumnę na wynik obliczeń.

Baza przed obliczeniem za pomocą FUNKCJI w programie EXCEL (niebieską strzałką zaznaczone miejsce, gdzie wstawić odpowiednią funkcję)

W kolumnie „L” będzie wprowadzany wynik funkcji (którą wpisujemy w miejsce wskazane niebieską strzałką) tj. wszystkie kody przeznaczone dla jednego odbiorcy.

FUNKCJA:

Baza podczas zatwierdzenia funkcji (funkcję należy zatwierdzić ENTER-em i wtedy otrzymamy jej wynik).

Po wprowadzeniu funkcji modyfikujemy ją tak, aby zostały obliczone pozostałe pozycje w kolumnie. Usuwamy z funkcji niepotrzebne komórki oraz sprawdzamy, czy na końcu kodów nie pozostał zbędny przecinek.

Jeżeli mamy taką samą ilość kodów dla wszystkich adresów e-mail, wystarczy zaznaczyć pierwszą komórkę z wynikiem i przeciągnąć funkcję w dół.

Aby zachować wartości z komórki „L” bez funkcji należy wkleić wynik jako wartość. Zaznaczmy konkretny wynik w kolumnie „L”. Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy, kopiuj. Następnie wklejamy wynik jako wartość. Poniżej przedstawiony schemat tej operacji:

Po wykonaniu tej operacji możemy plik zachować jako CSV (rozdzielany przecinkami) i zaimportować do bazy w systemie SARE.

  • jeżeli chcemy, aby kody, które posiadamy dla jednego odbiorcy w systemie SARE były w osobnych cechach, wystarczy stworzyć tyle kolumn w pliku EXCEL, ile kodów jest przypisanych do danego odbiorcy. Przykład przygotowanego pliku poniżej:


Po przygotowaniu takiego plik należy go zachować jako CSV (rozdzielony przecinkami) i zaimportować do bazy w systemie SARE.

Wprowadzenie odpowiedniej cechy do struktury bazy

Aby ustalić nową cechę, do której importowane będą dane (kody rabatowe) z pliku CSV, należy wejść w menu po lewej stronie ADRESY->STRUKTURA BAZY (zaznaczone na żółto).

 

adresy_struktura_bazy_cechy

W zależności od Państwa preferencji można stworzyć cechę w sekcji USTAWIENIA PODSTAWOWEJ STRUKTURY BAZY lub w USTAWIENIA ROZSZERZONEJ STRUKTURY BAZY.

 

  • USTAWIENIA PODSTAWOWEJ STRUKTURY BAZY – należy wybrać odpowiedni numer cechy lub cech (jeżeli chcemy każdy kod przypisać do innej cechy), nadać nazwę i zapisać. Przy imporcie bazy, należy pamiętać nazwę tej cechy, aby dane zaimportowały się do odpowiedniej kolumny. Poniżej obrazek:

 

Niebieska linia pokazujemy przykład, w którym chcą Państwo, aby każdy kod rabatowy miał swoją własną osobną cechę.

Na czerwono wskazuje na sytuację, w której wszystkie kody znajdują się w jednej cesze.

  • USTAWIENIA ROZSZERZONEJ STRUKTURY BAZY – należy kliknąć, DODAJ NOWĄ CECHĘ, nadać odpowiednią nazwę, wybrać typ (proszę wybrać TEKSTOWY) oraz odpowiednią liczbę znaków w kodzie (najlepiej obliczyć najdłuższy kod, którym dysponujemy). Po ustaleniu wszystkiego klikamy, DODAJ.

 

Analogicznie do tworzenia cech w USTAWIENIACH PODSTAWOWEJ STRUKTURY BAZY, tutaj także możemy stworzyć, wiele cech, do których będziemy importować dane kody. Wystarczy dodać kolejne cechy.

Aby mieć pewność, że z kodem podczas wysyłki nic się nie stanie, zalecamy wprowadzenie większej liczby znaków, aby mieć 100% pewności, że zaimportowany kod wyjdzie w całości.  Jest to szczególnie zalecanie, w sytuacji, kiedy nie wiemy, czy kody mają taką samą długość.

Np.: Przykładowy kod to:

POmk45UI79,LOJ458OPj1,KOGRU78449,kjfto78423,khfGHYT891,tdgbhj1564,gieeDRTI42,KJHRETGYI0,EGYUOPLKO2,ODRGTYHU09

Jest to 109 znaków ze spacjami. W cesze ustawiam liczbę znaków na 150, aby mieć nadwyżkę.

Import adresów e-mail z kodami do bazy

KROK 1 z 3

Z menu po lewej stronie wybieramy ADRESY -> IMPORTUJ ADRESY

Postępujemy dokładnie tak samo jak przy zwykłym imporcie bazy. Wybieramy odpowiedni plik i klikamy IMPORTUJ.

KROK 2 z 3

Na tym etapie wskażemy systemowi SARE, które kody ma przypisać do której cechy w systemie.

Za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy wybieramy z prawego okienka  cechę (zdefiniowana uprzednio w strukturze systemu SARE) i przeciągamy, ją trzymając cały czas przycisk kursora do lewego okienka z cechami zaciągniętymi z importowanego pliku. Puszczamy przycisk myszy w momencie, kiedy jesteśmy nakierowani kursorem w odpowiedni wiersz z okienkiem, do którego chcemy przypisać kod rabatowy.

Jeżeli chcemy, aby kody były w osobnych cechach, należy przyporządkować dane w następujący sposób:

 

Gdy przyporządkujemy odpowiednie nazwy cech do odpowiednich danych, klikamy DALEJ.

Jeżeli w pierwszej kolumnie na pierwszym miejscu znajduje się adres e-mail, wówczas „przeciągamy” z kolumny pierwszej do kolumny drugiej (nazwanej „do importu”)
właśnie „e-mail”.

UWAGA! Nie wszystkie dane określające rekord muszą zostać zaimportowane, ale zawsze w importowanej bazie MUSI być adres e-mail. Po przypisaniu wszystkich informacji należy kliknąć przycisk „dalej”.

KROK 3 z 3

W następnym kroku definiujemy ustawienia importowanej bazy: nadajemy status, wybieramy grupę ,do której mają zostać zaimportowane e-maile z kodami lub tworzymy nową grupę, nadając jej nazwę/skrót/opis. Klikamy DALEJ.

Po wykonaniu wszystkich czynności otrzymamy podsumowanie zaimportowanej bazy.

 

Aby zweryfikować, czy kody poprawnie się dopisały do adresu e-mail, wystarczy wyszukać odpowiedni adres, który znajdował się w zaimportowanym pliku, w ADRESY->SZUKAJ i sprawdzić w detalach adresu, czy do cechy dopisał się odpowiedni kod.

 

 

Zobacz jak wstawić kod w newsletterze > zobaczJak możemy Ci pomóc?