Analiza zwrotów

Najczęściej spotykane przyczyny niedostarczenia wiadomości to:

 

Zwroty, które uniemożliwiają dalsze dostarczenie wiadomości.

 • 511 – Nieprawidłowa nazwa użytkownika – użytkownik o podanym adresie nie istnieje. Konto takiego użytkownika prawdopodobnie zostało usunięte (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 512 – Nie ma takiej domeny – wskazana domena nie jest adresem systemu pocztowego – adres e-mail zawiera nazwę domeny, która albo nie istnieje, albo nie można dla niej określić serwera poczty (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 513 – Nieznany adres email – wskazany adres e-mail jest niepoprawny, gdyż nie ma takiego użytkownika, nie istnieje taki serwer pocztowy lub adres jest niepoprawny składniowo (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 517 – Niewłaściwy adres nadawcy – adres nadawcy jest niepoprawny – system pocztowy uznał, że pole nadawcy zostało wypełnione niepoprawnie (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 521 – Nieaktywna skrzynka pocztowa – skrzynka istnieje, ale jest wyłączona i nie przyjmuje wiadomości (najczęściej skrzynka jest wyłączona przez administratora i często jest to równoznaczne z likwidacją konta – dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 523 – Wiadomość zbyt długa – przesłana wiadomość jest dłuższa (zbyt duże załączniki lub bardzo dużo treści) od żądanego przez administratora serwera adresata maksymalnego limitu na jedną wiadomość dla tej skrzynki (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 530 – Niezdefiniowany błąd systemu pocztowego – Podczas przesyłania wiadomości, system pocztowy adresata zasygnalizował błąd i nie odebrał przesyłki, jednak nie sprecyzował przyczyny (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 532 – System nie akceptuje wiadomości zewnętrznych – system pocztowy adresata istnieje, ale nie akceptuje wiadomości przysyłanych z zewnątrz. Możliwe jest wysłanie wiadomości jedynie z tego samego serwera (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 535 – System pocztowy skonfigurowany nieprawidłowo – Wiadomość nie została dostarczona, ponieważ system pocztowy adresata ma błędy w konfiguracji (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 540 – Niezdefiniowany błąd połączenia sieciowego – W czasie dostarczania przesyłki wystąpił błąd trudny do zdefiniowania w komunikacji pomiędzy systemami pocztowymi nadawcy i odbiorcy (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 541 – Brak odpowiedzi od serwera pocztowego – system pocztowy nie odpowiada. Podczas próby wysyłania wiadomości, serwer pocztowy nie odpowiedział, ponieważ był wyłączony, zajęty lub z innej przyczyny nie był w stanie nawiązać połączenia (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 542 – Błąd transmisji – wystąpiły problemy podczas wysyłania wiadomości. Połączenie między systemami pocztowymi zostało nawiązane, ale nie było możliwe jego dokończenie (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 543 – Problem z serwerem DNS – podczas przesyłania wiadomości system nie mógł nawiązać połączenia z serwerem DNS obsługującym domenę adresata i zaprzestał dalszych prób wysyłania (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 544 – Brak możliwości routingu – podczas wysyłania wiadomości serwer pocztowy miał problem z wskazaniem następnego serwera (nie był w stanie uzyskać koniecznych informacji z serwera DNS o kolejnym serwerze) na drodze routingu (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 546 – Wykryto pętle routingu – problemy z routingiem wiadomości. Pętla routingu spowodowała, że wiadomość została odrzucona, ponieważ zbyt wiele razy była przekazywana do kolejnych serwerów lub tablice routingu były nieprawidłowe (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 547 – Czas przesyłki został przekroczony – upłynął maksymalny czas wysyłania wiadomości (prawdopodobnie na skutek wystąpienia innych błędów) i nie została ona dostarczona. W takim wypadku system pocztowy nie ponawia prób wysłania wiadomości (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 550 – Niezdefiniowany błąd protokołu pocztowego – podczas wysyłania wiadomości wystąpił bliżej nieokreślony błąd protokołu pocztowego (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 552 – Błąd składni – podczas przesyłania wiadomości została wykonana próba wywołania nieistniejącej komendy lub komendy niepoprawnej gramatycznie. Najczęściej przyczyną błędu jest niepoprawnie skonfigurowany serwer pocztowy adresata (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 554 – Nieprawidłowy argument komendy – błędny argument polecenia protokołu pocztowego. Najczęściej przyczyną błędu jest niepoprawnie skonfigurowany serwer pocztowy adresata (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 571,594 – Odmowa przekazania wiadomości – wiadomość została odrzucona przez serwer odbiorczy, ze względu na własną politykę filtrowania wiadomości lub ze względu na adres nadawcy lub odbiorcy (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 591 – Wiadomość zablokowana za względu na zawartość – wiadomość zawiera niedozwoloną treść np. zabronione słowa, załączniki (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 592 – Wiadomość zawiera skrypt HTML – w przesłanej wiadomości znajduje się treść HTML, w której został osadzony skrypt (np. JavaScript) a serwer adresata nie zezwala na taką treść (dostarczenie wiadomości niemożliwe).
 • 574 – Wymagana autentykacja/weryfikacja – serwer odbiorczy został źle skonfigurowany.

Pozostałe zwroty czyli takie, które umożliwiają na dostarczenie wiadomości.

 • 421 – Skrzynka czasowo wyłączona – skrzynka pocztowa istnieje, ale została czasowo wyłączona przez administratora systemu pocztowego i nie przyjmuje wiadomości. Jeśli zostanie ponownie aktywowana, wiadomości zostanie dostarczona (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 422 – Przepełniona skrzynka adresata – wiadomość nie dotarła do adresata, ponieważ nie ma on miejsca na nowe wiadomości. System pocztowy będzie przez pewien czas ponawiał wysłanie wiadomości. Jeśli w tym czasie użytkownik skasuje starsze wiadomości i tym samym zwolni część miejsca, wiadomość zostanie dostarczona (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 441 – Brak odpowiedzi od serwera pocztowego – podczas wysyłania wiadomości, serwer pocztowy adresata nie odpowiadał, ponieważ był zajęty lub nie był w stanie nawiązać połączenia (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 443 – Błąd serwera routingu – podczas wysyłania wiadomości system nie potrafił połączyć się z serwerem DNS obsługującym dany adres (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 445 – System pocztowy adresata przeciążony – system pocztowy adresata był przeciążony i nie był w stanie odebrać (dostarczyć) wiadomości (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 447 – Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki – podczas wysyłania wiadomości nastąpiło przekroczenie limitu czasu (dostarczenie wiadomości możliwe do pewnego czasu).
 • 470 – Niezdefiniowany błąd bezpieczeństwa po stronie klienta – wystąpiły trudne do zdefiniowania problemy
  z zabezpieczeniami po stronie serwera adresata. Błąd związany z zabezpieczeniami po stronie klienta (dostarczenie wiadomości możliwe).
 • 530 – Niezidentyfikowany błąd systemu pocztowego – podczas przesyłania wiadomości system pocztowy adresata zasygnalizował błąd i nie odebrał przesyłki (dostarczenie wiadomości możliwe).


Jak możemy Ci pomóc?