E-MAIL MARKETING

Funkcjonalności

SARE wykorzystuje szereg serwerów realizujących odmienne funkcje związane z obsługą samej aplikacji, przetwarzaniem danych i wysyłaniem wiadomości e-mail.

Gwarancja najwyższej dostarczalności

GWARANCJA-NAJWYżSZEJ-DOSTARCZALNOśCI

Dzięki rozproszonej architekturze osiągnęliśmy wydajność, która pozwala na zarządzanie wielomilionowymi bazami adresowymi i wysyłanie setek tysięcy wiadomości na godzinę. Zgromadzone w SARE dane zabezpieczone są na najwyższym poziomie. W komunikacji pomiędzy serwerami wykorzystywane są szyfrowane połączenia SSL i SSH, a przeprowadzane co kilka godzin backupy zapewniają możliwość odzyskania danych w dowolnym momencie.

wydajnosc

Pełna integralność systemu

Architektura SARE i wykorzystywana przez nie technologia pozwalają na integrację z wieloma rozwiązaniami bazodanowymi (systemy CRM, intranety, hurtownie danych). W oparciu o interfejsy API i SOAP, język XML i skrypty użytkownika, możliwe jest udostępnianie danych statystycznych, ich pobieranie, a także wzajemna synchronizacja baz adresowych oraz regularne zaciąganie treści wiadomości z poziomu serwisów www i systemów CMS.

Kontrola dostarczalności

SARE dostarcza zaawansowanych narzędzi raportujących dostarczalność, wspierających skuteczną politykę zarządzania zwrotami i zgłoszeniami spam. Zapewnia maksymalną reputację serwerów, wspierając użytkowników w realizacji dobrych praktyk w budowaniu bazy i jej higienie. Zespół konsultantów pozostaje do dyspozycji, by na podstawie analizy działań i wyników wysyłek, wprowadzić odpowiednie działania, mające na celu zmaksymalizowanie efektów.

Współpraca z administratorami

Gros parametrów wpływających na dostarczalność leży w gestii serwerów odbiorczych. Dlatego też SARE pozostaje w stałym kontakcie z administratorami większości skrzynek odbiorczych, po swojej stronie zapewniając najwyższe standardy, pomyślnie współpracuje z dostawcami e-mail poczty.

Bieżący nadzór

Parametry wpływające na dostarczalność nie są stałe, podlegają ciągłym zmianom i udoskonaleniom. SARE pozostaje na bieżąco ze wszelkimi zmianami, dostosowuje swoje narzędzia do aktualnych trendów, prowadzi szkolenia i działania, mające na celu informowanie użytkowników o zmianach wprowadzanych w serwerach odbiorczych, a jakie mogą mieć wpływ na efekty wysyłek. Wszystko po to, by zapewnić naszym klientom najwyższą dostarczalność.
Jesteś zainteresowany tą funkcją? Sprawdź, w którym pakiecie jest dostępna!

PRZEJDŹ DO CENNIKA


Pozostałe funkcje

Dla tego produktu dostępne są również następujące funkcjonalności:

Pobierz wszystkie funkcje systemu

Projektowanie graficzne - usługi projektowania zaawansowanych kreacji
Usługi prawne - wersja 2
Usługa doradztwa-wersja 2