Wszystkie wpisy

Wyodrębnienie najlepszego kanału komunikacji z klientem za pomocą Channel Scoringu

Branże: Enterprise

Projekt w liczbach

  • 9%wzrost zamówień
  • 12%OR
  • 4%CTR

Profil naszego partnera biznesowego:

Jeden z kluczowych graczy na rynku logistycznym w segmencie usług kurierskich w Polsce. Oferuje rozwiązania zarówno dla klientów B2B, jak i indywidualnych. Klient robi wszystko, aby zapewnić swoim klientom wysoki standard obsługi, starając się sprostać ich potrzebom.

Potrzeba klienta:

Zwiększenie efektywności komunikacji oraz zmieniająca się jakość bazy.

Postawiony cel:

Wysyłka komunikacji wyłącznie do użytkowników, którzy reagują na komunikacje w najlepszym kanale.

Nasze działanie:

Pierwszym krokiem całego procesu było ustalenie listy parametrów, które wpłyną na określenie aktywności adresu. W tym celu wykorzystaliśmy następujące wartości m.in.: Open Rate, Click Through Rate czy Bounce Rate. Każdy z wybranych wskaźników określał aktywność zarówno w kanale email jak i SMS. Analizując każdego z użytkowników w sposób indywidualny stworzyliśmy mapę obrazującą, kiedy użytkownik reaguje na wysyłkę, a kiedy nie, w podziale na wcześniej wspomniane kanały. Finalnym krokiem było zestawienie wszystkich danych oraz segmentacja subskrybentów w podziale na stopnie responsywności np.: “aktywny” ; “uśpiony” itp.

Efekty:

  • Przeanalizowanie zaangażowania użytkowników w czasie zwiększyło ilość zamówień usług logistycznych o 9%
  • Wskaźniki OR i CTR w mailach wzrosły odpowiednio o 12% i 4%, co świadczy o dobrym dopasowaniu treści wiadomości do preferencji konsumenta.
Anna Laubach