Wszystkie wpisy

Konkurs SMS „Chorzowskie Smaki 2013”

Cele

Konkurs sms „Chorzowskie Smaki 2013”, został zorganizowany przez SARE SA na zlecenie agencji .bringMore advertising dla Urzędu Miasta w Chorzowie.Głosowanie odbywało się w terminie 04-24.11.2013 r. Komisja konkursowa miała wyłonić najciekawsze uzasadnienie wyboru restauracji, na którą Uczestnik oddał głos. Konkurs sms był jednocześnie jednym z kanałów głosowania na najlepszy lokal Chorzowskich Smaków 2013. Innymi sposobami głosowania były formularz na stronie internetowej i na urządzeniach mobilnych, serwis Forsquare.

Każdy uczestnik konkursu mógł oddać tylko jeden głos, w ramach wszystkich sposobów głosowania. Liczba głosów ze wszystkich modeli głosowania pozwoliła wyłonić lokal roku.

Grupa docelowa

Regulamin dopuszczał do udziału w konkursie osoby pełnoletnie. Zadaniem Uczestnika Konkursu było przesłanie wyłącznie jednej wiadomości SMS, będącej głosem na jedną z 21 restauracji biorących udział w Konkursie.

Informacje o głosowaniu i konkursie podawane były na stronie internetowej www.chorzowskiesmaki.pl, na plakatach i stojakach na stoliczki w restauracjach, które brały udział w Konkursie, w gazecie Dziennik Zachodni, w portalu społecznościowym facebook na fanpage Urzędu Miejskiego w Chorzowie.

Uczestnicy Konkursu przesyłali wyłącznie jedną wiadomość SMS, będącą głosem na jedną z 21 restauracji biorących udział w Konkursie.

Mechanizm działania

Przygotowanie mechanizmu konkursu SMS: Akcję sms inicjował uczestnik konkursu wysyłając na numer 7055 odpowiednio sformułowany sms – RestauracjaXX (gdzie XX to numer lokalu), uzasadnienie swojego wyboru.
Po oddaniu pierwszego głosu automatycznie wysyłany był komunikat zwrotny dla uczestnika z podzię- kowaniem za oddany głos. W przypadku jeżeli uczestnik wysłał kolejny sms, otrzymywał wiadomość z informacją, ze wykorzystał już swój głos. Zostały ustawione także komunikaty o niepoprawnej konstrukcji sms i zakończeniu trwania konkursu.

W systemie SARE odkładały się informacje – numer GSM uczestnika, uzasadnienie, data i godzina wysłania wiadomości sms, liczba wysłanych wiadomości sms z jednego numeru telefonu. Nad obsługą konkursu czuwał konsultant z SARE.

Raport z wynikami głosowania przesyłany był przez konsultanta SARE codziennie do agencji .bringMore advertising. Po zakończeniu konkursu konsultant przesłał raport finalny z podsumowaniem liczby głosów.

Rezultaty

  • Wyłonienie najciekawszego uzasadnienia wyboru restauracji w konkursie SMS
  • Włączenie głosów z konkursu sms w wyniki głosowania na Lokal Roku Chorzowskie Smaki 2013
Marek Martuszewski