Wszystkie wpisy

Jak Uniwersytet Ekonomiczny z Poznania wykorzystuje e-mail marketing w komunikacji z absolwentami?

Branże: Edukacja

Projekt w liczbach

  • 65%Open rate
  • o 87%zwiększyła się liczebność bazy

Celem wykorzystania e-mail marketingu przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest nawiązanie skutecznej i efektywnej komunikacji z absolwentami uczelni w zakresie poszerzania ich kompetencji. Dodatkowo klientowi zależało na rozbudowie bazy adresowej o kolejne rekordy. W komunikacji wykorzystano e-mailing, formularze zapisu do newslettera na stronie www oraz Facebooku, a także landing page.

Grupa docelowa

Komunikacja skierowana była do osób, które ukończyły I lub II stopień studiów i wkraczają na rynek pracy lub już na nim działają. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu każdego roku kończy ponad 4 tysiące osób, co stanowi solidną podstawę do rozbudowy bazy adresowej.

Mechanizm działania

Do budowania bazy odbiorców wykorzystano formularze zapisu na newsletter, które zostały umieszczone na stronach internetowej uczelni. Co więcej, formularz ten pojawił się też na fanpage’u w portalu społecznościom Facebook. Na stronie internetowej formularz umieszczono w dwóch miejscach. Wyświetlał się on automatycznie w formie pop-up po wejściu na podstronę dotyczącą absolwentów, a także dodatkowo w odpowiedniej zakładce.

Stworzono landing page za pośrednictwem, którego absolwenci mogą zapisać się na organizowane przez uczelnię szkolenia. Wszystkie dane wpisywane przez absolwentów przesyłane są do systemu SARE skąd mogą zostać pobrane w celu przygotowania wydarzenia bądź wykorzystane do prowadzenia dodatkowej komunikacji z osobami biorącymi w nim udział.

Formularz zapisu na newsletter – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rezultaty

Po pierwszym miesiącu rozbudowywania bazy jej liczebność zwiększyła się o 87%. Wskaźnik otwarć newslettera kształtował się na poziomie 65%. Na pierwsze warsztaty zapisało się z wykorzystaniem stworzonego landing page’a aż 140 osób.

Marek Martuszewski