Jak SARE i BioStat uzyskali efekt synergii? Case study z Ogólnopolskiego Badania Poczty

Celem prowadzonego już od 15 lat Badania Poczty, jest monitorowanie zmian w zakresie e-mail marketingu, marketing automation i SPAMu. Każdego roku, wyniki badania pozwalają na poznanie preferencji współczesnego konsumenta w Internecie i mają realny wpływ na kształtowanie działań i strategii w komunikacji marketingowej.

Cel badania

SARE

Stworzony przez SARE raport ma na celu przedstawienie sposobu wykorzystania poczty elektronicznej oraz monitorowanie zmian i trendów w komunikacji marketingowej. Dzięki odpowiedziom uczestników badania, dowiadujemy się więcej o sile kanału e-mail i kampanii na nim opartych. Dodatkowym celem badania jest budowanie bazy potencjalnych klientów SARE. Zainteresowani, pobierając raport Badania Poczty, mają możliwość zapisania się do bazy newslettera SARE.

BioStat

Celem wykorzystania ankiet podczas badania, było zebranie jak największej liczby odpowiedzi do analizy. Zostało ono przeprowadzone za pomocą panelu badawczego, co miało wiele zalet. Przede wszystkim szybkość wykonania ankietyzacji i niskie koszty w porównaniu do innych technik. Poza tym, korzystanie z zewnętrznych paneli, dało możliwość realizacji badania na próbach reprezentacyjnych z całej Polski.

Grupa docelowa

W badaniu wzięli udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni – odpowiednio w proporcjach 60% kobiet i 40% mężczyzn.

 

próba badawcza rozkład według płci respondentów

Obraz 1. Rozkład respondentów badania pod względem płci. Źródło: SARE.

Metodologia

SARE

Do przeprowadzenia badania wykorzystano system SARE. Za pomocą jednej z funkcjonalności systemu – modułu ankiet, rozesłano odpowiednio przygotowany szablon do klientów i subskrybentów firmy. Badanie pozwoliło poznać opinie użytkowników na temat poczty elektronicznej i wykorzystania e-mail marketingu w komunikacji z klientem.

Badanie ankietowe
Zastosowanie tej techniki badawczej zapewniło poczucie anonimowości, dzięki temu respondenci chętniej brali udział w badaniu. Zwiększyło się także prawdopodobieństwo, że ankietowani udzielali rzetelnych odpowiedzi, zgodnych ze swoimi przekonaniami.

Po zakończeniu ankiety skorzystaliśmy z rozbudowanego modułu raportowania oraz filtrowania, by podsumować wyniki i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego badania.

 

Podgląd ankiety dla XV Ogólnopolskiego Badania Poczty Elektronicznej

 

Obraz 2. Podgląd ankiety stworzonej na potrzeby XV Ogólnopolskiego Badania Poczty Elektronicznej. Źródło: SARE

BioStat

W badaniu użyto system zewnętrzny spółki BioStat – panel Badanie Opinii, który pozwala na realizację badań o różnorodnej tematyce. Za jego pomocą można przeprowadzić efektywne badania na skalę ogólnopolską, w zależności od potrzeb klienta. Za sprawą znajomości profili respondentów, można sprawnie dotrzeć do poszczególnych grup.

Panel Badanie Opinii

Obraz 3. Podgląd panelu Badanie Opinii. Źródło: BioStat.

 

Opis realizacji badania

Ustalenie celów i obszarów badania

Sformułowanie celu głównego oraz poszczególnych celów szczegółowych, tj. założeń, na których opiera się badanie, obszarów badawczych oraz kryteriów oceny – zdefiniowanie wskaźników.

Dobór próby badawczej

Dobór próby był dokonany w sposób proporcjonalny (liczba respondentów była proporcjonalna do udziału określonej grupy w badanej populacji) oraz celowy (dobrani zostali tylko ankietowani, którzy spełnili określone kryteria).
Dobrze dobrana próba badawcza gwarantuje reprezentatywność poglądów i zjawisk charakteryzujących badaną populację.

Tworzenie i weryfikacja bazy danych

Materiał zebrany podczas Badania Opinii, został poddany obróbce statystycznej z zastosowaniem odpowiednich miar i testów. Wszystkie dane (elektroniczne bazy danych) zostały poddane analizie i były wielokrotnie weryfikowane pod kątem poprawności i kompletności informacji. Informacje miały postać elektronicznych baz danych.

Ogólnopolskie Badanie poczty elektronicznej zostało podzielone na dwie części. Pierwsza skierowana była do wszystkich użytkowników poczty elektronicznej, natomiast druga część została rozbudowana o pytania branżowe i skierowana do marketerów.

SARE

Przygotowując ankietę skorzystaliśmy z gotowych szablonów w systemie SARE, które umożliwiają zastosowanie różnego rodzaju pytań: pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytania macierzowe czy pytania otwarte.

Moduł ankiet pozwala na prowadzenie samodzielnych projektów badawczych oraz realizację badania dla szerokiego audytorium, zapewniając jednocześnie pełny moduł raportujący. Dane zebrane w ramach przeprowadzonego badania zostały poddane analizie, a następnie opublikowane w formie raportu, który zawierał wnioski poparte komentarzami specjalistów z branży marketingu online.

BioStat

W przypadku pomiarów ankietowych przeprowadzanych online, zespół badawczy wypracował określony schemat realizacji projektu badawczego – tak sprecyzowany plan działania pozwala na podniesienie jakości świadczonych usług.

Podsumowanie

Dzięki współpracy z firmą Biostat, uzyskany został pożądany efekt synergii. Podczas przeprowadzania tego typu badań warto korzystać zarówno z własnej, jak i zewnętrznej bazy, by uzyskać rzetelne i precyzyjne wyniki. Stanowią one cenne źródło wiedzy i podstawę do analizy rynku w każdym obszarze tematycznym. Łącznie, dzięki współpracy, zebraliśmy ponad 1500 odpowiedzi respondentów.

Raport z XV Ogólnopolskiego Badania Poczty Elektronicznej dostępny jest tutaj.

Partnerzy badania

Online Marketing Polska, IAB Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej, Koncept, Marketer+, Mam Startup, Nowy Marketing, Tygrysy Biznesu, Fundacja Force, Dobre Softy, Szef Sprzedaży, Nowoczesna firma, IMM, Agencja Badawcza Biostat, INIS, Salelifter.

 

 

 

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak głosów)
Loading...

Chcę newsletter

Nie przegap nowości, porad, wartościowych e-booków
i interesujących case studies

Nasz newsletter to nie spam. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wysyłką Newsletteru jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200 Rybnik, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności.