Wszystkie wpisy

Magdalena Niedobecka

Channel Scoring – 8 korzyści dla Twojego e-biznesu

Scoring Channel SARE

Spis treści

Jak segmentować swoją bazę odbiorców, aby wycisnąć z komunikacji mailingowej oraz SMS-owej jak najwięcej? Jakie rozwiązania wdrożyć? Pewnie często pytasz o to Google’a albo GTP-3/3,5/4? My też mamy dla Ciebie odpowiedź – taką, która da Ci mierzalne efekty! W swoich działaniach zastosuj kampanie oparte o wynik Channel Scoringu.

Dzięki temu dowiesz się, którzy użytkownicy są najbardziej zainteresowani zakupem Twoich produktów lub usług w danym okresie. Znając stopień zaangażowania potencjalnego klienta w prowadzoną komunikację mailową lub SMS-ową, możesz skierować do niego jeszcze lepiej dopasowane komunikaty marketingowe oraz odpowiednio poprowadzić go przez lejek sprzedażowy. Przeczytaj, czym dokładnie jest Channel Scoring e-mail i SMS oraz jakie są korzyści z jego zastosowania.

Channel Scoring e-mail i SMS – co to jest?

Channel Scoring e-mail i SMS określa nominalną wartość użytkownika w czasie. Ma za zadanie ocenić aktywność bazy e-mail oraz SMS i jej ewolucję w tych kanałach komunikacji. Pomaga również wyodrębnić tych użytkowników, którzy mają dla Twojego biznesu największą wartość w określonym przedziale czasu. Channel Scoring jednocześnie pozwala zweryfikować, dla których z odbiorców ta aktywność spadła. Ma pomóc zwiększyć zaangażowanie użytkowników średnio i mniej aktywnych.

Channel Scoring e-mail i SMS w SARE liczymy każdego dnia dla każdego użytkownika. 14 dni to minimalny zakres czasu dla optymalnego wyliczenia scoringu. Taka liczba dni daje już wstępny obraz zaangażowania danego użytkownika w wysyłaną komunikację. – Justyna Pamuła, project manager w SARE.

Korzyści – czyli co zyskasz na podstawie Channel Scoringu?

 1. Rozpoznasz poziom zaangażowania użytkowników z Twojej bazy w wysyłane wiadomości e-mail lub sms w konkretnym przedziale czasowym. Dzięki temu możesz zaplanować bardziej skuteczną, dalszą komunikację oraz zoptymalizować strategię marketingową, która wiąże się z sezonowością.

  Czym jest sezonowość? To momenty pików sprzedażowych na dane usługi/produkty, kluczowe daty dla biznesu, kiedy wyraźnie wzrasta zaangażowanie odbiorców,  tj. wypłaty wynagrodzeń, czas wyprzedaży oraz okazje sprzedażowe, np. Black Friday, ale też konferencje, szkolenia, ważne daty (rozliczenia) itdp.
 2. Odtworzysz wzorce zachowań konsumenckich, dzięki czemu dokładnie poznasz potrzeby klienta.
 3. Masz możliwość posegmentowania użytkowników zgodnie z ich zaangażowaniem w ramach procesu zakupowego. Działanie to pomoże Ci określić gotowość użytkownika na przyjęcie oferty.
 4. Zbudujesz trwalszą relację z klientem.
 5. Oszacujesz prawdopodobieństwo rezygnacji klienta z procesu zakupowego lub bezpowrotnego zerwania kontaktu z marką. Tym samym zminimalizujesz efekt churn, czyli przerwania przez klienta relacji (czy też „cyklu życia klienta”).
 6. Możesz przewidzieć, ile czasu minie do ponownego dokonania zakupu przez konsumenta
  lub innego zainteresowania Twoją marką. Wtedy jesteś w stanie odpowiednio dopasować komunikację do potrzeb klienta.
 7. Będziesz wysyłać trafną komunikację, ponieważ dzięki scoringowi liczba wysłanych maili zostaje zoptymalizowana, a tym samym komunikacja jest bardziej efektywna.
 8. Zwiększysz swoje szanse na sprzedaż.

Konfiguracja Channel Scoringu e-mail i SMS

Zanim rozpoczniesz wyliczenie scoringu, należy skonfigurować kilka parametrów  (proces konfiguracji trwa ok. 10 minut).

 • Krok 1 – zdefiniuj kanały komunikacji wykorzystywane przez klienta. Są nimi kanał e-mail i SMS – do scoringu możesz wybrać oba, ale rekomendujemy takie działanie tylko wtedy, kiedy baza adresów e-mail pokrywa się z bazą GSM.
 • Krok 2 –  wybierz zaproponowane przez specjalistów SARE rodzaje komunikacji, zgodnie z tą, którą prowadzisz do analizowanej grupy odbiorców (np. jeśli chcesz zbadać grupę, do której wysyłasz komunikację edukacyjną, wybierz rodzaj edukacyjny, jeśli natomiast chcesz przeanalizować bazę, do której kierujesz oferty, wybierz komunikację sprzedażową i reklamową).
 • Krok 3 – wybierz  ze swojej bazy grupę użytkowników do wykonania analizy scoringu, która odpowiada wybranemu rodzajowi i kanałowi komunikacji (można wybrać kilka grup).
 • Krok 4 – wybierz zakres czasu do analizy – minimalny zakres to ostatnie 14 dni (jeśli wysyłasz maile/SMSy raz na tydzień, wtedy okres analizy powinien być dłuższy – minimum 30 dni).

Wyliczanie scoringu e-mail

Channel Scoring wykonuje się na wybranych przez Ciebie grupach odbiorców. Po ustawieniu wszystkich parametrów w konfiguratorze rozpoczyna się wyliczanie scoringu, które działa w tle pracy systemu – oznacza to, że możesz swobodnie wykonywać inne działania w systemie SARE. Czas przeliczenia scoringu zależy od wielkości analizowanej bazy i zakresu czasu. Wynik Channel Scoringu będzie dostępny na drugi dzień po przygotowaniu konfiguracji.

Mechanizm wyliczenia Channel Scoringu e-mail i SMS

Każdemu kontaktowi jest przypisywany do wskazanej cechy indywidualny wynik scoringu, który otrzymał za wykonaną aktywność. W obliczeniu scoringu e-mail bierzemy pod uwagę następujące parametry:

 • otwarcie maila (wskaźnik OR),
 • czas otwarcia maila – ile upłynęło czasu od dostarczenia maila do jego otwarcia (im szybciej Twoi odbiorcy otworzą wiadomość, tym więcej punktów otrzymają),
 • kliknięcie w link maila (wskaźnik CTR),
 • dostarczalność (analiza zwrotów).

Ważne: każdy wynik scoringu powinien być indywidualnie analizowany i dopasowany do strategii biznesowo-marketingowej danej marki. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni znaczna część użytkowników słabo reagowała na wysyłaną komunikację, nie oznacza to, że to permanentny stan i użytkownicy nie wrócą do interakcji z marką.

W scoringu została przyjęta skala oceny użytkownika co 20 punktów – użytkownik jest oceniany w skali od 1 do 100. Im użytkownik jest wyżej w „rankingu”, tym jest on bardziej wartościowym klientem w danym przedziale czasu.

Channel Scoring e-mail i SMS – jak wdrożyć to rozwiązanie do swojej komunikacji?

Scoring w marketingu jest punktem wyjścia do skutecznej komunikacji i budowania trwałych relacji z klientem. Jeśli chcesz ocenić aktywność swojej bazy odbiorców i przejść na wyższy level personalizacji w prowadzonej komunikacji, to skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści porozmawiają z Tobą na temat wdrożenia Channel Scoringu w komunikacji mailowej i SMS-owej!

Napisz do nas: kontakt@sare.pl

Poprzedni

Double opt-in czy single opt-in — co wybrać?

Następny

Jak skutecznie komunikować się w modelu omnichannel?

Jak komunikować się w modelu omnichannel?