Wszystkie

Optymalizacja czasu

Poznaj możliwości konfiguracji badania ankietowego! Różne opcje pytań, dedykowany wygląd ankiety, zagnieżdżenie w treści maila, dodanie pytania o adres e-mail i optymalizacja czasu trwania ankiety to tylko niektóre z rozwiązań.

Planowanie badania ankietowego ma wiele możliwości konfiguracji. Różne opcje pytań, własny szablon i wygląd ankiety, możliwość zagnieżdżenia w treści maila czy dodanie pytania o adres e-mail to tylko część możliwości. Istnieje również opcja zdefiniowania czasu trwania ankiety. Dzięki temu możesz ustalić ramy czasowe badania, uruchomić je bezterminowo czy według wymaganej ilości odpowiedzi, po której ankieta zostanie zakończona.

Poprzedni

Indywidualne dostosowanie pytań

Następny

Własny szablon