Wszystkie wpisy
patrycja

patrycja

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany nas czekają?

Spis treści

Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane osobowe. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które będą obowiązywały już wkrótce i rozpocząć przygotowania już teraz, w szczególności po to by uniknąć dotkliwych kar finansowych.

Co rozumiemy przez termin „dane osobowe”?
Zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Kogo dotyczy RODO?

Tak naprawdę wszystkich firm i podmiotów, które gromadzą i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże firmy, korporacje oraz niewielkie przedsiębiorstwa, jak sklepy internetowe czy salony kosmetyczne, ale również przedszkola i szkoły, które przechowują dane rodziców i dzieci. RODO ponadto dotyka instytucji przetwarzających dane wrażliwe, takich jak szpitale czy przychodnie.
Co to oznacza w praktyce? 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) znacząco wpłynie na zakres obowiązków firm i podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusi liczne zmiany w polityce ich ochrony. Wartym podkreślenia jest fakt, że RODO przewiduje olbrzymie kary (w skrajnych przypadkach nawet do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego) za ewentualne naruszenia dotyczące danych osobowych.
W 10 krótkich punktach przedstawiamy Wam co należy zrobić, by uniknąć problemów i kar w związku z nowym rozporządzeniem:

1. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu celem dokonania weryfikacji stanu prawnego i organizacyjnego firmy w zakresie przygotowania do nowych regulacji.
2. Uświadomienie osobom kluczowym w organizacji, jakie mogą być konsekwencje niedostosowania organizacji do przepisów nowego rozporządzenia.
3. Dokonanie weryfikacji czy, z uwagi na skalę przetwarzania danych osobowych w organizacji, konieczne jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i powołanie Inspektora Ochrony Danych (nawet jeżeli w organizacji nie będzie konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych i tak dobrze powołać osobę odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych).
4. Ustalenie zakresu i harmonogramu prac, których wykonanie jest niezbędne do tego, żeby przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO.
5. Dokonanie zmian w obowiązujących w firmie regulacjach wewnętrznych, takich jak polityka bezpieczeństwa, polityka prywatności, etc.
6. Dostosowanie zgód, które dzisiaj zbieramy, a które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych, do nowych wymagań prawnych.
7. Weryfikacja procedur pod względem obejmowania wszystkich praw, jakie mają osoby fizyczne, w tym sposobów usuwania danych osobowych, przekazywania danych drogą elektroniczną.
8. Zastanowienie się nad wdrożeniem systemów dla weryfikacji wieku osób (chodzi głównie o dane osób małoletnich) i pozyskiwania zgody na czynności związane z przetwarzaniem danych od rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Upewnienie się, że działają odpowiednie procedury do wykrywania, raportowania i badania naruszenia ochrony danych osobowych.
10. Zapoznanie się z wytycznymi wydanymi przez ICO dotyczącymi oceny skutków w zakresie ochrony danych /Privacy Impact Assessments – PIAs/ i wypracowanie sposobu wdrożenia ich w organizacji.
Jeśli chcesz być na bieżąco z RODO, zachęcamy do obserwowania profilu Fundacji FORCE na Facebooku, gdzie pojawia się sporo wiedzy dot. ochrony danych osobowych, jak i komunikacji elektronicznej.

Źródła inspiracji:

https://odo24.pl/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Poprzedni

Skuteczna komunikacja w modelu omnichannel. Jak to zrobić?

Następny

Błędy w budowaniu bazy mailingowej. Co zrobić, aby ich uniknąć?