Wszystkie wpisy
SAREteam

SAREteam

API w SAREsystem – czym jest i jakie masz z niego korzyści?

API_grafika

Spis treści

Skuteczna i niczym niezakłócona komunikacja między programami informatycznymi, jego komponentami oraz aplikacjami zewnętrznymi jest bardzo ważna. Aby system do e-mail marketingu mógł działać sprawnie, przepływ informacji musi być płynny i zorganizowany. W systemie SARE zastosowaliśmy szereg rozwiązań, które pozwolą Ci na komfortowe i wygodne prowadzenie kampanii mailingowych.

Czym jest API?

API (ang. application programming interface; interfejs programowania aplikacji) to spis reguł ustalonych w celu umożliwienia komunikacji między programami lub podprogramami. Przede wszystkim określa, w jaki sposób powinna wyglądać ich interakcja. Jest zdefiniowany na poziomie kodu źródłowego danego oprogramowania i ma za zadanie dostarczyć odpowiednie specyfikacje podprogramów, struktur danych, klas obiektów i protokołów komunikacyjnych.

Dzięki temu, że w naszym systemie do e-mail marketingu zastosowano API, wykorzystasz, np. klienta poczty elektronicznej czy CRM, w celu zarządzania Twoimi działaniami poza kokpitem administracyjnym SAREsystem. Wprowadzenie odpowiednich reguł sprawi, że system będzie w stanie otrzymywać oraz wysyłać informacje zrozumiałe dla innych aplikacji.

Jakie API wykorzystuje się w systemie do mailingu SARE?

W kodzie źródłowym systemu SARE zaimplementowano dwa interfejsy programowania aplikacji. Pierwszym z nich jest REST API, które służy do zbierania danych z formularzy WWW i dopisywania pojedynczych adresów do bazy kontaktów e-mail marketingu. Będzie on aktywny i możliwy do wykorzystania od razu po utworzeniu konta.

Drugi interfejs to SOAP API. Pozwala on na synchronizację z innymi systemami i wymianę dużych pakietów danych na zasadzie dopisywania, nadpisywania czy usuwania adresów poczty elektronicznej. Dodatkowo moduł ten posiada opcję zdalnego uruchamiania skryptów SAREscript (języka stworzonego na potrzeby naszego systemu, dzięki któremu zyskasz większą kontrolę nad treścią wysyłanych wiadomości, a także nad przechowywanymi danymi).

Funkcje systemu e-mail marketingu SARE oparte o API

System do mailingu SARE posiada protokół komunikacyjny SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol). Używając go, zrealizujesz wysyłkę do grupy odbiorców lub na pojedynczy adres bezpośrednio z poziomu programu pocztowego. Aktywowanie funkcjonalności będzie wymagać od Ciebie dwuetapowej konfiguracji użytkownika: z poziomów systemu oraz zewnętrznej aplikacji. SARE wspiera następujące oprogramowania:

  • Outlook
  • Thunderbird
  • Windows Live Mail

 

Zilustrowane działanie SMTP
Obraz 1. Ilustracja przedstawiająca działanie SMTP. Źródło: materiały SAREsystem.

 

Warta uwagi jest także funkcja Webhook SARE. Dzięki niej uzyskasz aktualne informacje na temat kampanii marketingowych we własnych systemach zarządzania treścią, niepowiązanych z systemem do e-mail marketingu. Wystarczy, aby narzędzie, na które są wysyłane informacje, było wyposażone w REST API. Pozwoli to na odbieranie komunikatów o takich zdarzeniach jak:

  • otwarcie wiadomości;
  • kliknięcie w link;
  • wypis z newslettera;
  • zwrotka e-maila.

Wszystkie informacje są wysyłane w formacie JSON, zawierając komplet danych o zdarzeniu, a także o użytkowniku oraz urządzeniu, na którym została wykonana akcja. Dzięki temu nieczęsto będziesz musiał logować się do kokpitu administracyjnego systemu do e-mail marketingu, aby uzyskać informacje na temat przebiegu kampanii. Zamiast tego wszystkie potrzebne Ci dane znajdą się w infrastrukturze używanej przez Ciebie na co dzień.

Dlaczego warto korzystać z API w e-mail marketingu?

Na pierwszy rzut oka API wydaje się jedynie ciekawostką, jednak w rzeczywistości to szeroko stosowane rozwiązanie. Przesyłanie informacji pomiędzy różnymi aplikacjami stanowi podstawę efektywnej pracy. Integrując system do e-mail marketingu SARE z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Ciebie w codziennej pracy, usprawnisz swoje działania mailingowe i uzyskasz nad nimi dużo większą kontrolę. Wiąże się to także z ograniczeniem liczby interfejsów, których używasz.

Masz do nas pytania związane z działaniem API? Zapraszamy do kontaktu – kontakt@sare.pl

Revhunter
Poprzedni

SARESystem w Programie Partnerskim Revhuntera

Następny

Rozbudowa bazy e-mail – 9 skutecznych sposobów!

Jak rozbudować bazę e-mailową - główna grafika