SMTP

Funkcjonalności

Wykorzystaj pełny potencjał narzędzia SARE. Odkryj możliwości jakie daje rozwiązanie SMTP!

Dedykowane uprawnienia użytkowników

DEDYKOWANE-UPRAWNIENIA

Realizując wysyłkę z poziomu programu pocztowego, nadawca ma w systemie SARE do dyspozycji tylko określoną grupę odbiorców, z którą może się kontaktować za pośrednictwem funkcji SMTP. Dzięki temu klient SARE ma możliwość stworzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Weryfikacja użytkowników

Przy konfiguracji dostępu SMTP istnieje możliwość zabezpieczenia, które w trakcie planowania wysyłki z programu pocztowego wymaga dodatkowego uwierzytelnienia. Dzięki temu wysyłka z tego poziomu będzie uzupełniona o dedykowane zabezpieczenia. Wysyłając maila z programu pocztowego, program pocztowy poprosi o wprowadzenie kodu weryfikującego.
Korzystając z ogólnych możliwości systemu również możesz mieć dedykowane uprawnienia dla różnych użytkowników. Jeśli kilku pracowników korzysta z SARE, możliwy jest wybór zakresu uprawnień danego użytkownika. Spytaj konsultanta o możliwości, jakie SARE Ci oferuje.

 

Pozostałe funkcje

Dla tego produktu dostępne są również następujące funkcjonalności:

Pobierz wszystkie funkcje systemu

Projektowanie graficzne - usługi projektowania zaawansowanych kreacji
Usługi prawne - wersja 2
Usługa doradztwa-wersja 2