Dedykowane uprawnienia użytkowników

Realizując wysyłkę z poziomu programu pocztowego, nadawca ma w systemie SARE do dyspozycji tylko określoną grupę odbiorców, z którą może się kontaktować za pośrednictwem funkcji SMTP. To daje możliwość stworzenia dodatkowych zabezpieczeń.

 

Weryfikacja użytkowników

Przy konfiguracji dostępu SMTP istnieje możliwość zabezpieczenia, które w trakcie planowania wysyłki z programu pocztowego wymaga dodatkowego uwierzytelnienia. Dzięki temu wysyłka z tego poziomu będzie uzupełniona o dedykowane zabezpieczenia. Wysyłając maila z programu pocztowego, program pocztowy poprosi o wprowadzenie kodu weryfikującego.
Korzystając z ogólnych możliwości systemu również możesz mieć dedykowane uprawnienia dla różnych użytkowników. Jeśli kilku pracowników korzysta z SARE, możliwy jest wybór zakresu uprawnień danego użytkownika. Spytaj konsultanta o możliwości, jakie SARE Ci oferuje.

I'd like to find out more, send me the newsletter!

Don’t miss any of our news, tips, valuable e-books and interesting case studies, sing up for our newsletter!