Kontaktieren Sie uns

Marzena Michalska

marzena@sare.pl

Kasia Śliwińska

kasia@sare.pl

Marysia Dzierbicka

marysia@sare.pl

Rybnik

ul. Raciborska 35a,
44-200 Rybnik

Warszawa

ul. Grzybowska 2/34,
00-131 Warszawa

Info

SARE SA, ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik , NIP: 6422884378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, Wysokość kapitału zakładowego: 229.155,10 PLN