Mechanizm systemu ankiet – II Badanie Zjawiska Spamu w Polsce

Mechanizm systemu ankiet został wykorzystany w celu zebrania informacji do analizy w ramach II Badania zjawiska spamu w Polsce. Badanie ma charakter cykliczny, jego celem jest monitorowanie zmian w zakresie występowania spamu w komunikacji elektronicznej, a także w świadomości użytkowników Internetu. Badanie skupia się również na zagrożeniach i złych praktykach w kanale online. Dodatkowym celem było budowanie grupy docelowej, zainteresowanej działalnością Fundacji FORCE, w szczególności w zakresie przeciwdziałania spamowi.

 

Grupa docelowa

 

Wszyscy użytkownicy Internetu – bez ograniczeń wiekowych, dotyczących wykształcenia czy sytuacji zawodowej.

 

mechanizm systemu ankiet - dane z raportu

 

Mechanizm systemu ankiet – działanie

 

Ankieta oparta o system SARE umożliwia realizację badania dla szerokiego audytorium, zapewniając jednocześnie pełny moduł raportujący. Dane zebrane w ramach przeprowadzonego badania są poddawane analizie, a następnie publikowane w formie raportu. Raport z II Badania zjawiska spamu w Polsce zawiera informacje dotyczące bieżących trendów w temacie spamu oraz świadomości użytkowników.

Ankieta została przygotowana w ramach standardowego konta w systemie SARE. Został przygotowany personalizowany projekt ankiety, umożliwiający identyfikację organizatora badania. Projektem i kodowaniem ankiety zajął się zespół grafików SARE. Wykorzystane zostały pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Były dostępne także pytania otwarte oraz pytanie o e-mail.

Zaproszenie do wypełnienia badania było komunikowane w mediach społecznościowych Fundacji FORCE oraz podmiotów partnerskich. Zaproszenie było dostępne na stronie Fundacji oraz w newsletterze.

Po zakończeniu badania, nastąpił proces analizy danych i zebrania ich w spójny dokument. Opracowaniem graficznym również zajął się zespół grafików SARE, dzięki czemu całość była spójna, z zachowaniem bieżących trendów.

 

II badanie

 

Wyniki

 

Zasięg badania wobec poprzedniego raportu (w 2015 roku) wzrósł znacząco – odnotowano wzrost liczby uzupełnień o 54%. Przyczyną może być większy zasięg w mediach społecznościowych oraz budowanie marki tego badania na rynku. 2016 rok przyniósł wzrost bazy o 11% w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie dostarczając ogólny wzrost bazy na poziomie 26%.

 

54%
raport 2016
11%
raport 2015

Wnioski

 

Mechanizm systemu ankiet SARE (narzędzie, jakim jest ankieta) znacząco ułatwia przeprowadzenie badania online, udostępniając rozbudowany moduł raportujący. Możliwość stworzenia indywidualnego szablonu ankiety pozytywnie działa na wizerunek i wiarygodność organizatora. Co więcej, opublikowanie wyników w formie raportu, dzięki mechanizmowi udostępnienia za podanie adresu e-mail, jest dodatkowym narzędziem budowania bazy. Dotychczasowi subskrybenci również otrzymują raport po jego publikacji.

Kompleksowość działania: jednoczesne skorzystanie z usług graficznych oraz modułu ankiet SARE ułatwia przeprowadzenie całego procesu – od przygotowania ankiety, przez jej publikację, analizę i do opublikowania wyników.

 

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak głosów)
Loading...

Chcę newsletter

Nie przegap nowości, porad, wartościowych e-booków
i interesujących case studies

Nasz newsletter to nie spam. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wysyłką Newsletteru jest Digitree Group S.A., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200 Rybnik, NIP: 642-28-84-378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności.