Szczegóły wykonywania scriptspotów

SAREscript może zostać wykonany w kilku miejscach w systemie. Różnią się one obsługą niektórych funkcjonalności języka.

Do działania wymagany adres e-mail Modyfikacja danych w bazie Osadzenie grafiki system_setfrom() system_setsubject()
Mailing > edytor – podgląd
Mailing > edytor – podgląd na email
Mailing > wysyłanie – mail testowy o1)
Mailing > wysyłanie – testowanie filtrów
Mailing > wysyłanie – wysyłka właściwa
– filtr zaawansowany
– w treści TXT
– w treści HTML
SAREscript > uruchom – wykonanie skryptów, w zależności od wybranego źródła danych:
– brak
– wybrane dane
– wybrane adresy
– cała baza
SAREscript > uruchom – debugowanie skryptów, w zależności od wybranego źródła danych:
– brak
– wybrane dane
– wybrane adresy
– cała baza
Raporty > mapa kliknięć
Podgląd WWW wiadomości.
Scenariusze subskrypcji – wyświetlanie i wysyłanie obiektów.
Interfejs SOAP – wywołanie metody Execute

działa;
– nieobsługiwane;
o1) działa tylko przy wysyłce “z dołączonymi grafikami”

W niektórych miejscach systemu (np. przy wysyłce wiadomości) istotna jest kolejność w jakiej są wykonywane scriptspoty.

1. Mailing > wysyłanie-mail testowy

 1. Wyszukanie linków w treści maila
 2. Wykonanie SAREscript w treści TXT (patrz tabela powyżej)
 3. Osadzenie wyniku działania scriptspotów TXT w mailu
 4. Wyszukanie i podmiana znaczników presonalizacyjnych (%znacznik%) w treści TXT
 5. Wykonanie SAREscript w treści HTML (patrz tabela powyżej)
 6. Osadzenie wyniku działania scriptspotów HTML w mailu
 7. Wyszukanie i podmiana znaczników presonalizacyjnych (%znacznik%) w treści HTML
 8. Wysłanie maila

2. Mailing > wysyłanie – wysyłka właściwa

 1. Wybranie adresów do wysyłki z zastosowaniem filtra prostego
 2. Wykonanie dla każdego wybranego adresu e-mail filtra zaawansowanego (patrz tabela powyżej)
 3. Wyszukanie linków w treści maila
 4. Wyszukanie w treści maila i użycie znaczników <sare_subject>, <sare_from_f>, <sare_from_m>, <sare attachment>
 5. Wykonanie SAREscript w treści TXT (patrz tabela powyżej)
 6. Przekodowanie wyniku działania scriptspotów TXT na kodowanie docelowe
 7. Osadzenie wyniku działania scriptspotów TXT w mailu
 8. Jeżeli odbiorca chce odbierać HTML lub wymuszono wysyłkę HTML, wykonanie SAREscript w treści HTML (patrz tabela powyżej)
 9. Przekodowanie wyniku działania scriptspotów HTML na kodowanie docelowe
 10. Osadzenie wyniku działania scriptspotów HTML w mailu
 11. Wyszukanie i podmiana znaczników presonalizacyjnych (%znacznik%) w treści TXT
 12. Wyszukanie i podmiana znaczników presonalizacyjnych (%znacznik%) w treści HTML
 13. Wysłanie maila

3. SAREscript > wykonaj – wykonanie lub debugowanie na wybranych adresach

 1. Wybranie adresów z zastosowaniem filtra prostego
 2. Wykonanie dla każdego wybranego adresu e-mail filtra zaawansowanego (patrz tabela powyżej)
 3. Wykonanie SAREscript dla każdego z wybranych adresów (patrz tabela powyżej)


Jak możemy Ci pomóc?