Kategoria: Preferencje

SMTP

SMTP jest  to unikalna funkcja systemu SARE. Pozwala na realizację kampanii mailingowych bezpośrednio z programu pocztowego, jak Outlook, Thunderbird czy…

Czytaj więcej →

Do czego służy generator formularzy?

Ta część służy do wygenerowania i podpięcia modułu do subskrypcji na stronie www użytkownika, w celu zbierania adresów do bazy…

Czytaj więcej →

Do czego służą scenariusze subskrypcji?

W tej części systemu użytkownik określa, jakie akcje/czynności mają nastąpić po trzech zdarzeniach związanych z obsługą adresu e-mail. Zdarzeniami tymi…

Czytaj więcej →

Komunikaty subskrypcji

Komunikaty, które stanowią składnik scenariuszy akcji. Są to dowolne informacje w postaci HTML lub tekstowej, które automatycznie zostaną wyświetlone lub…

Czytaj więcej →

Lista nadawców

Aby zoptymalizować czas planowania wysyłki, możliwe jest zdefiniowanie listy nadawców w Preferencjach systemu: PREFERENCJE: ustawienia ogólne -> Lista nadawców wiadomości….

Czytaj więcej →

Grupy testowe i nadawcy wiadomości

System SARE posiada wiele usprawnień dzięki którym proces wysyłki można znacznie przyspieszyć. Preferencje systemu pozwalają stworzyć dedykowane listy nadawców wiadomości…

Czytaj więcej →

Zarządzanie użytkownikami systemu SARE

System SARE umożliwia tworzenie nowego użytkownika systemu z poziomu panelu SARE oraz edycję. Umożliwia to samodzielne zarządzanie poziomami uprawnień  poszczególnych…

Czytaj więcej →