Kategoria: Mailing

Jak przygotować mailing

W tym miejscu programu można stworzyć nowy newsletter. Aby tego dokonać należy wybrać jedną z poniższych możliwości:

Czytaj więcej →

Do czego służy Mailing > robocze

Ta część zawiera: ostatni newsletter – to newsletter aktualnie (ostatnio) edytowany. UWAGA. Jeśli zostanie otwarty inny newsletter w trybie do…

Czytaj więcej →

Do czego służy Mailing > Gotowe

W tej części menu znajdują się newslettery przygotowane do wysyłki. Użytkownik na tym etapie ma możliwość podglądu newslettera. Po kliknięciu…

Czytaj więcej →

Jak wysłać mailing?

Część wysyłanie służy do wysyłki newsletterów oraz do przeprowadzenia wysyłki weryfikującej. W tym miejscu użytkownik znajdzie także informacje o wysyłkach…

Czytaj więcej →

Jak zaimportować plik zip do systemu

SARE jest programem służącym między innymi do tworzenia newsletterów. Newsletterem może być: e-mail informujący o aktualnych wydarzeniach z życia firmy,…

Czytaj więcej →

Przeprowadzenie wysyłki tylko do odbiorców, którzy nie otworzyli poprzedniej wiadomości

Aby wysłać wiadomość tylko do osób, które nie otworzyły poprzedniej należy: Na 3cim kroku wysyłki zaznaczyć checkbox „Użyj SAREscript” Dodaj…

Czytaj więcej →

Przygotowanie pliku .zip

Jak powinien być przygotowany plik .zip? importowany plik .zip powinien mieć nazwę złożoną wyłącznie z liter (bez polskich znaków), cyfr…

Czytaj więcej →

Personalizacja

Opracowanie newslettera, który spełnia oczekiwania odbiorcy jest bardzo trudne. Każdy adresat ma inne wymagania, interesuje się innym produktem oraz ma…

Czytaj więcej →

Do czego służy mailing: zaplanowane

W tej części menu znajdują się newslettery, które zostały zaplanowane do wysyłki, bądź są w trakcie wysyłki. Użytkownik na tym…

Czytaj więcej →

Analiza kodów zwrotów

511 – Nieprawidłowa nazwa użytkownika – użytkownik o podanym adresie nie istnieje. Konto takiego użytkownika prawdopodobnie zostało usunięte (dostarczenie wiadomości…

Czytaj więcej →

Wtyczka SARE OG Tag

Wtyczka SARE pozwala na łatwe kopiowanie treści z artykułów, a następnie wstawianie ich do odpowiednio przygotowanego szablonu newslettera. Narzędzie korzysta…

Czytaj więcej →

Prosta personalizacja na podstawie danych z bazy

Aby spersonalizować mailing indywidualnymi danymi subskrybentów należy zaimportować do SARE adresy e-mail wraz z ich dodatkowymi cechami oraz  skorzystać z…

Czytaj więcej →

Jak interpretować wyniki spam testu?

Spam test daje orientacyjny pogląd na to, czy pojawiają się w wysyłce elementy typowe dla spamu. Spam test bada więc…

Czytaj więcej →

Optymalizator wysyłek

Optymalizator wysyłek – jest to rodzaj wysyłki, który umożliwia precyzyjne przetestowanie skuteczności e-mailingu w różnych dniach i w różnych godzinach….

Czytaj więcej →

Lista nadawców

Aby zoptymalizować czas planowania wysyłki, możliwe jest zdefiniowanie listy nadawców w Preferencjach systemu: PREFERENCJE: ustawienia ogólne -> Lista nadawców wiadomości….

Czytaj więcej →

Wysyłka godzinowa

Wysyłka godzinowa – dzięki  zastosowaniu wysyłki godzinowej wiadomości dotrą do odbiorców o preferowanej porze czytania newsletterów. Godzina wysyłki zostanie indywidualnie…

Czytaj więcej →

Grupy testowe i nadawcy wiadomości

System SARE posiada wiele usprawnień dzięki którym proces wysyłki można znacznie przyspieszyć. Preferencje systemu pozwalają stworzyć dedykowane listy nadawców wiadomości…

Czytaj więcej →

Aktualizacja szablonu – Edytor zwykły

Zmiana treści: Aby w prosty sposób zmienić treść należy wpisać lub wkleić tekst w wybrane miejsce w szablonie. W celu…

Czytaj więcej →

Typ wysyłki – rezerwacja

Rezerwacja – jest to typ wysyłki, który pozwala na zaplanowanie kampanii do konkretnej grupy odbiorców bez konieczności określenia konkretnej wersji…

Czytaj więcej →

Testy folderu odbiorczego

  Funkcja testowania folderu odbiorczego, pozwala sprawdzić do jakiego folderu odbiorczego najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana testowa wiadomość. Narzędzie pomaga ocenić czy…

Czytaj więcej →