Kategoria: Adresy

Import bazy

Import bazy Jeżeli posiadamy wiele kodów dla jednego adresu e-mail, w pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować bazę w programie EXCEL….

Czytaj więcej →

Zarządzanie zwrotami w bazie adresowej

Sprawdź jak zarządzać zwrotami w swojej bazie adresowej.

Czytaj więcej →

Baza – jak zaimportować?

Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w…

Czytaj więcej →

Jak wyszukać adresy w bazie?

Wyszukiwarka służy wyszukiwaniu adresów e-mail zgodnie ze wskazanymi kryteriami. Kryteria – e-mail, status, grupa, nazwa, komentarz, typ maila – posiadają…

Czytaj więcej →

Przeglądaj bazę

Ta część umożliwia przegląd wszystkich adresów e-mail znajdujących się w bazie programu SARE. Adresy oraz dane z nimi powiązane wyświetlane…

Czytaj więcej →

Do czego służy Przeglądaj grupy

Grupowanie adresów służy ich podziałowi według wybranych przez użytkownika kryteriów. Mogą to być np. płeć, wiek, zainteresowania czy język jakim…

Czytaj więcej →

Jak dodać nowy adres do bazy?

Funkcja dodaj adres służy dodawaniu pojedynczych adresów e-mail do bazy. Dodając adres, użytkownik wypełnia formularz składający się z następujących pól:…

Czytaj więcej →

Jak zaimportować bazę?

Istnieje możliwość importowania całej bazy adresów e-mail do programu SARE. Jest to przydatne w przypadku, kiedy użytkownik dysponuje taką bazą…

Czytaj więcej →

Jak wyeksportować bazę?

Aby wyeksportować bazę adresów, należy ustalić pola do eksportu według preferowanych kryteriów, wybrać rodzaj kodowania, kliknąć przycisk eksportuj i zapisać…

Czytaj więcej →

Adresy – szukaj

Wyszukiwarka służy wyszukiwaniu adresów e-mail zgodnie ze wskazanymi kryteriami. Kryteria – e-mail, status, grupa, nazwa, komentarz, typ maila, które mogą być równe…

Czytaj więcej →

Adresy – przeglądaj wszystkie

Ta część umożliwia przegląd wszystkich adresów e-mail znajdujących się w bazie programu SARE. Adresy oraz dane z nimi powiązane wyświetlane…

Czytaj więcej →

Adresy – rodzaje statusów

zapomniany RODO – status ten służy do oznaczania osób które zgłosiły administratorowi danych chęć zapomnienia. Wybór tego statusu możliwy jest…

Czytaj więcej →

Analiza kodów zwrotów

511 – Nieprawidłowa nazwa użytkownika – użytkownik o podanym adresie nie istnieje. Konto takiego użytkownika prawdopodobnie zostało usunięte (dostarczenie wiadomości…

Czytaj więcej →

Cecha typu zgoda

System SARE posiada mechanizm pozwalający na zbieranie dodatkowych zgód odbiorców. Rozwiązanie w połączeniu z standardowym formularzem zapisu do bazy umożliwia…

Czytaj więcej →

Prosta personalizacja na podstawie danych z bazy

Aby spersonalizować mailing indywidualnymi danymi subskrybentów należy zaimportować do SARE adresy e-mail wraz z ich dodatkowymi cechami oraz  skorzystać z…

Czytaj więcej →