Objaśnienie raportów SMS

Wiadomości dostarczone
Status ten oznacza iż wiadomość została wysłana oraz dostarczona do adresata.

Wiadomość niewysłana
Status ten oznacza iż wiadomość SMS nie została wysłana. Powodem niewysłania wiadomości SMS może błędny numer GSM:

 • brak prefiksu
 • za mało znaków
 • za dużo znaków

Wiadomość niedostarczona
Status ten oznacza iż wysłany SMS, nie został dostarczony do odbiorcy. Powodami niedostarczenia SMS mogą być między innymi:

 • Przepełniona skrzynka SMS w telefonie odbiorcy
 • Wyłączony telefon odbiorcy
 • Brak zasięgu w telefonie odbiorcy
 • Źle skonfigurowana usługa SMS w telefonie odbiorcy
 • Blokada odbioru wiadomości SMS (filtry, blokady pojedynczych nadawców)
 • Błędny prefiks (powinien być polski prefiks +48)
 • Blokady roamingowe
 • Numer GSM nie istnieje

Szczegółowe powody niedostarczenia wiadomości SMS

 

Wiadomości u operatora
Wiadomość została wysłana przez system, została jednak zatrzymana u operatora. Powodem może być np. korzystanie z roamingu.

Wygasłe wiadomości
Wiadomość została wysłana, jednak ze względu na długi czas dostarczania uległa przedawnieniu. Powodem wygaśnięcia wiadomości może być np. brak zasięgu, wyłączony aparat lub przepełniona skrzynka.

Wiadomości niemożliwe do dostarczenia
Wiadomości nie można dostarczyć. Powodem może być np. błędny prefiks lub brak numeru GSM -wybrany numer nie istnieje lub stracił ważność.

Odrzuconych wiadomości
Wiadomość została wysłana przez system, została jednak odrzucona przez odbiorcę. Powodem są blokady po stronie odbiorcy, np. blokada odbierania wiadomości lub korzystanie z roamingu.Jak możemy Ci pomóc?