Tworzenie kreacji w edytorze Drag&Drop

Kreację można stworzyć na dwa sposoby – w kreatorze Drag&Drop oraz w standardowym edytorze. Edytor Drag&Drop, to edytor, który jest bardziej intuicyjny niż standardowy, przez co łatwiejszy w obsłudze dla nowych użytkowników systemu SARE, a także użytkowników, którzy wcześniej korzystali z edytora standardowego.
Wybór edytora Drag&Drop następuje po wybraniu opcji Mailing => Nowy => Stwórz nowy projekt => Pusty szablon. Ponadto dostępne są również gotowe szablony, których można użyć i dowolnie edytować według własnych potrzeb.

Układ kreacji

Przygotowanie maila w edytorze zaczyna się od stworzenia szkieletu kreacji. Po prawej stronie edytora są dostępne różne rodzaje układu, za ich pomocą można zbudować dowolną kreację. Następuje to za poprzez przeciągnięcie odpowiedniego układu na środek edytora.

 

 

 

Każdą z dodanych części układu można edytować za pomocą „zewnętrznego”  ołówka – każdą część edytuje się osobno! Pod rozwijaną listą pojawia się wiele funkcji, jak np. ilość kolumn – jeśli zawartość układu jest inna niż oczekiwana, można ją edytować w sekcji kolumn. Zmiany w szerokości i wysokości sekcji dokonuje się za pomocą paddingu, ta opcja również znajduje się w liście rozwijanej w sekcji.

 

 

Edycja tła także występuje w danej sekcji, kolor ustawia się ręcznie bądź przez wpisanie odpowiedniej nazwy koloru, dzięki temu można ustawić ten sam kolor w wielu miejscach w mailingu. Dodatkowo, można również dołączyć grafikę w tle, którą dodaje się za pomocą funkcji obraz tła. Po kliknięciu wyświetla nam się opcja gdzie można zaimportować grafikę bądź dodać właściwy link. Obraz w tle nie zawsze jest dobrym wyjściem, gdyż może nie wyświetlać się poprawnie we wszystkich skrzynkach pocztowych.

 

 

 

Zawartość kreacji

Zawartość układu również znajduje się po prawej stronie edytora. Zbudowanie zawartości polega na tym samym, co budowanie układu maila. Należy przeciągnąć wybraną część w odpowiednie miejsce w mailingu. Każdą zawartość edytuje się za pomocą kliknięcia w nią lub poprzez wybranie ołówka umieszczonego po wewnętrznej stronie danej części.

 

 

Przykładowo: importu obrazu można dokonać po wybraniu opcji open file manager i wybraniu z folderu odpowiednio przygotowanej grafiki, bądź za pomocą linku URL. Importowana grafika powinna mieć rozmiar 100 na 100 pikseli oraz być zapisana w jednym z formatów: .jpg, .png lub .gif.

 

 

Wybranie dynamicznego licznika natomiast edytuje się za pomocą ołówka i rozwijanej listy widocznej po kliknięciu. Więcej o liczniku można przeczytać pod tym linkiem: https://sare.pl/baza-wiedzy/2021/10/21/dynamiczny-licznik/

 

 

Zawartość mailingu w Drag&Drop może zawierać również: tekst, nagłówek, przycisk, video, linię poziomą, odstęp, sarescript, social oraz html. Przycisk, video oraz social dodaje się za pomocą odpowiedniego linku URL. Tekst powinien występować w jednej z podstawowych rodzajów czcionek: Verdana, Tahoma, Times New Roman czy Arial.

 

W sekcji, w której jest umieszczony tekst można ustawić odpowiednią stopkę SARE. Stopka podglądu www pozwala na otwarcie newslettera w stronie przeglądarki.

 

 

Każda wysyłana przez system SARE wiadomość powinna zawierać stopkę umożliwiającą rezygnację z dalszego otrzymywania newsletterów – jest to działanie narzucone przez ustawodawstwo. W celu jej umieszczenia należy kliknąć w komórce, w której powinna ona zostać zamieszczona oraz z listy rozwijanej stopki SARE wybrać pozycję Stopka rezygnacji.

 

 

Po wybraniu stopki rezygnacji pojawia się tekst z hiperłączem, po kliknięciu pokazuje się panel edycji – w miejscu „łańcucha” występuje możliwość edycji linku. Link do rezygnacji pojawia się automatycznie (%remove_link%)

Zamiast standardowego linku wypisu można umieścić również link do rezygnacji z formularzem (%remove_link2%). Jest to opcja, która pozwala zbadać przyczynę wypisu.

 

 

W rozwijanej liście edycji jest również dostępna opcja SARE OG jest to wtyczka SARE, która pozwala na łatwe kopiowanie treści z artykułów, a następnie wstawianie ich do odpowiednio przygotowanego szablonu newslettera. Więcej na temat SARE OG znajduje się pod tym linkiem: https://sare.pl/baza-wiedzy/2018/07/31/wtyczka-sare-og-tags/.

Zapis i podgląd kreacji

Kreację zapisuję się w górnym panelu, po wybraniu opcji zapisz jako, bądź zapisz. Pierwsza opcja pozwala na zapisanie nowej kreacji i automatyczne umieszczenie jej w wersjach roboczych mailingu.

 

Po stworzeniu całej kreacji, a przed zaplanowaniem wysyłki można zobaczyć jej podgląd jeszcze w trakcie edycji – z poziomu systemu SARE, po kliknięciu w Podgląd, a także z poziomu skrzynki mailowej, po kliknięciu w Wyślij podgląd i wpisaniu wybranego adresu email.