Dodawanie załączników do wiadomości

System SARE umożliwia dodawanie załączników do wiadomości.

Wymagania jakie musi spełniać plik:
– powinien być w rozszerzeniu pdf, jpg, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx lub csv
– pojedynczy plik może ważyć max. 1 MB, jeśli plików jest więcej to łączna waga nie powinna przekroczyć 10 MB
– nazwa pliku może się składać z max. 32 znaków
– w nazwie pliku nie mogą zostać użyte znaki diakrytyczne ani specjalne, a spację najlepiej zastąpić _

Jak dodać załącznik do wiadomości?
Należy otworzyć kreację w edytorze:

a.) standardowym:

b.) drag&drop:

 

i podążać za dalszymi komunikatami systemu.

Istnieje również możliwość wykorzystania funkcji dynamicznych załączników z wykorzystaniem SAREscript. Więcej informacji tutaj.