Preheader wiadomości

Preheader wiadomości – to krótka treść, która wyświetla się we wybranych programach pocztowych. Tekst ten widoczny jest obok tematu wiadomości. Ma on dodatkowo zachęcić odbiorcę do odczytania wiadomości. Rozwiązanie to działa na wybranych skrzynkach pocztowych (między innymi Gmail), jednak warto pamiętać o wstawiać go do każdej wiadomości. W systemie SARE preheader można ustawić zarówno na etapie tworzenia wiadomości (przy zapisie) jak i bezpośrednio w procesie wysyłania.

Preheader na skrzynce Gmail wyświetla się następująco:

Preheader - podgląd skrzynka

Konfiguracja preheadera na poziomie zapisu kreacji

Pole preheadera,ustawić można na etapie tworzenia i zapisu kreacji. Po wybraniu opcji „zapisz” system wyświetla pole formularza ze standardowymi polami typu nazwa i opis. Dostępne są również pola opcjonalne, które po wypełnieniu są wykorzystywane jako domyślne wartości przy planowaniu wysyłki. Tymi polami są informacje o nadawcy, temat wiadomości oraz wspomniany preheader.

 

Preheader - zapis kreacji

 

Edycja nagłówków zapisanej kreacji

Kreacja zapisana w systemie może zostać ponownie edytowana. Edycji podlega również nazwa kreacji, opis oraz utworzony nagłówek. Dzięki tej opcji, wiadomość która jest zapisana w „roboczych” lub „gotowych” ale nie została jeszcze wysłana może zostać zedytowana. Edycję nagłówka z preheaderem wykonać można po wybraniu odpowiedniej ikony:

Preheader - edycja nagłówka

Po kliknięciu pojawi się formularz z zapisanymi danymi oraz opcją zmiany preheadera. Po wybraniu „zapisz” zmiany zostaną wprowadzone.

Preheader - edycja nagłówka - formularz

Konfiguracja preheadera na etapie realizacji wysyłki

Pole preheadera używane jest w procesie wysyłki. Dostępne jest w 1 kroku wysyłania w sekcji „Ustawienia dodatkowe”. Pole te w zależności od wybranej kreacji pozostaje puste lub zawiera treść ustawioną w nagłówku zapisanej kreacji. Niezależnie czy pole zostało uzupełnione automatycznie czy jest puste, możliwe jest jego edytowanie przed samą wysyłka. Preheader ograniczony jest do 100 znaków.

Preheader - 1 krok wysyłaniaJak możemy Ci pomóc?