Kreator formularzy – jak to działa w SARElanding?

Kreator formularzy SARElanding to nowa funkcjonalność, dzięki której łatwo skonfigurujesz swój formularz od A do Z w swoim landingu. Duża różnorodność pól do wykorzystania w formularzu pozwoli lepiej dopasować treści do potrzeb Twoich odbiorców, zaś nowe możliwości integracji usprawnią procesy zarządzania tymi danymi.


Uruchomienie kreatora formularzy możliwe jest z 2 poziomów:

a.) klikając w lewym menu w moduł ‚FORMULARZE’. Po kliknięciu pojawi się widok z listą zapisanych formularzy oraz przycisk z prawej strony  ‚DODAJ FORMULARZ’ -> ‚Stwórz własny formularz’

b.) będąc w edytorze szablonów w sekcji, gdzie docelowo ma znajdować się formularz:

lub jeśli wcześniej jakiś formularz został wstawiony:

Po wykonaniu komend z pkt a) bądź b) następuje przeniesienie do konfiguracji formularza, gdzie system w pierwszej kolejności wymaga nadania nazwy dla danego formularza:

Na powyższym zdjęciu zauważyć można, że cały proces konfiguracji składa się z 4 kroków: Identyfikacja formularza, Budowa formularza, Integracja z systemem, Konfiguracja integracji.

I. Identyfikacja formularza – należy podać nazwę formularza by móc odróżnić go od pozostałych

II. Budowa formularza – po prawej stronie znajduje opcja, dzięki której można określić układ formularza (pionowy, poziomy, kolumnowy). Ponadto widoczne są komponenty, które metodą drag&drop można przerzucić na lewą stronę celem zbudowania właściwego formularza. Każdy z komponentów jest edytowalny i można go przesuwać w ramach danego układu. Każdą konfigurację należy zapisać klikając w ‚ZATWIERDŹ’

 • pole adresu email, pole numeru GSM, pole tekstowe, pole tekstowe (text-area, pole hasła): Treść opisu: to widoczna na formularzu etykieta przy danym polu
  Nazwa cechy: nazwa cechy w systemie SARElanding, potrzebna w 4 kroku konfiguracji (max. 32 znaki, możliwe litery, cyfry, dolne podkreślenia ale nie spacje i znaki specjalne)
  Wartość domyślna pola: domyślnie uzupełnione pole widoczne na formularzu (możliwe do zmiany przez subskrybenta)
  Treść zastępcza pola: tzw. placeholder, czyli podpowiedź dla subskrybenta co należy wpisać i w jakim formacie
  Oznacz pole jako wymagane: zaznaczony checkbox powoduje, że subskrybent musi zaznaczyć/wypełnić dane pole, w innym wypadku nie będzie miał możliwości przejścia dalej.
 • pole ukryte (niewidoczne dla subskrybenta):Takie pole może być użyteczne np. przy identyfikacji źródła z jakiego wpadają dane
 • grupa jednokrotnego wyboru:Treść opisu: to widoczna na formularzu etykieta przy danym polu
  Nazwa cechy: nazwa cechy w systemie SARElanding, potrzebna w 4 kroku konfiguracji do zamapowania z zintegrowanym systemem (max. 32 znaki, możliwe litery, cyfry, dolne podkreślenia ale nie spacje i znaki specjalne)
  Opcje: dane z lewej kolumny będą widoczne na formularzu, natomiast te z prawej to wartości jakie będą się odkładać w zintegrowanym systemie (np. SARE), lewa i prawa mogą zawierać te same dane. Każdą opcję można usunąć, zedytować bądź dodać nową (+)
  Domyślnie zaznaczona opcja: to domyślnie zaznaczona odpowiedź w formularzu, widoczna dla subskrybenta i możliwa do zmiany
 • checkbox:Nazwa cechy: nazwa cechy w systemie SARElanding, potrzebna w 4 kroku konfiguracji do zamapowania z zintegrowanym systemem (max. 32 znaki, możliwe litery, cyfry, dolne podkreślenia ale nie spacje i znaki specjalne)
  Opis: treść jaka zostanie wyświetlona subskrybentowi na formularzu (np. treść jakiejś zgody)
  Wartość w cesze: to wartość jaka odłoży się w zamapowanej cesze z zintegrowanym systemem
  Zaznaczenie checkboxa – opcjonalnie
  Oznacz pole jako wymagane: zaznaczony checkbox powoduje, że subskrybent musi zaznaczyć/wypełnić dane pole, w innym wypadku nie będzie miał możliwości przejścia dalej.
 • pole jednokrotnego wyboru typu select (lista rozwijana):Treść opisu: to widoczna na formularzu etykieta przy danym polu
  Nazwa cechy: nazwa cechy w systemie SARElanding, potrzebna w 4 kroku konfiguracji do zamapowania z zintegrowanym systemem (max. 32 znaki, możliwe litery, cyfry, dolne podkreślenia ale nie spacje i znaki specjalne)
  Opcje: dane z lewej kolumny będą widoczne na formularzu, natomiast te z prawej to wartości jakie będą się odkładać w zintegrowanym systemie (np. SARE), lewa i prawa mogą zawierać te same dane. Każdą opcję można usunąć, zedytować bądź dodać nową (+)
  Domyślnie zaznaczona opcja: to domyślnie zaznaczona odpowiedź w formularzu, widoczna dla subskrybenta i możliwa do zmiany
 • nagłówek:Można wykorzystać pole nagłówek jako np. tytuł formularza. Z poziomu kreatora możliwa jest zmiana znacznika h1, h2, h3. Z poziomu edytora szablonów również można określić wielkość i dodatkowo rodzaj fontu.
 • akapit tekstowy:Daje możliwość wpisania dowolnego tekstu w dowolnym miejscu formularza. Może stanowić jakąś dodatkową informację dla subskrybenta.
 • przycisk formularza (CTA):Treść przycisku: treść na przycisku CTA widoczna na formularzu.
  Nazwa przycisku: niewidoczna na formularzu, opcja przydatna do rozróżnienia przycisków jeśli jest ich wiele w formularzu, opcjonalnie
  Wartość przycisku: niewidoczna na formularzu, wysyłana po API do zintegrowanego systemu, opcjonalnie
  Typ przycisku button – pozwala na wywołanie dodatkowej funkcjonalności przez użytkownika na poziomie JS
  Typ przycisku submit – typ domyślny, przycisk zatwierdzający, wysyłający dane do zintegrowanego systemu
  Typ przycisku reset – działa na zasadzie gumki, kasuje wszystkie dane jakie zostały wypełnione w formularzu przez subskrybenta (nic nie jest wysyłane do zintegrowanego systemu)

III. Integracja z systemem – wyboru integracji należy dokonać klikając w daną kafelkę. Możliwe są 4 rodzaje: z systemem SARE, z systemem INIS, po API oraz na adres e-mail. Po wybraniu systemu przechodzi się do IV. kroku formularza.

a.) system SARE – do wypełnienia są następujące pola:
– UID – czyli nr ID konta w systemie SARE
– klucz API – można go skopiować ze swojego konta w systemie SARE. Znajduje się on w Preferencjach -> Ogólne -> Klucz pobierania danych
– sposób działania formularzu – do wyboru SOI (Single opt-in i Double opt-in)
– interfejs dopisywania danych – jest on konfigurowany w twoim koncie w systemie SARE
– grupy, do których dopisać pozyskane dane – wybór grup(y) w systemie SARE
– mapowanie elementów formularza na cechy w systemie – z listy rozwijanej można wybierać cechy podstawowe z systemu SARE. Cechy rozszerzone są również możliwe do zamapowania, należy wówczas wybrać z selecta ‚cecha rozszerzona’ i wpisać dokładną jej nazwę (taka jak jest w systemie SARE)

b.) system INIS – analogicznie jak w pkt. a) z tym, że integracja następuje z kontem w systemie INIS a nie SARE

c.) API – do wypełnienia są następujące pola:
– URL – adres, na który zostaną wysłane informacje z opublikowanego formularza
– pole identyfikujące – jest polem typu email lub gsm, na podstawie tego pola system rozpoznaje, czy wypełnienie formularza jest unikalne

d.) na adres e-mail – dane z formularza wysyłane są na konkretny adres e-mail, do wypełnienia są następujące pola:
– temat wiadomości e-mail – temat wiadomości, która zostanie wysłana na wskazany adres e-mail z danymi z formularza
– e-mail: należy podać adres (y) mail(owe), na które ma zostać wysłana wiadomość z danymi z formularza
– pole identyfikujące – jest polem typu email lub gsm, na podstawie tego pola system rozpoznaje, czy wypełnienie formularza jest unikalne
– treść wiadomości i identyfikacja formularza – klikając w poszczególne parametry z prawej strony nanosisz je tym samym na pole treści wiadomości. W tym miejscu decydujesz, które elementy formularza są ci potrzebne i które chcesz otrzymywać w wiadomości.

Po każdej integracji zatwierdzasz działanie przyciskiem ‚ZATWIERDŹ’, który zapisuje konfigurację integracji.

Uwaga! jeśli zdecydujesz się na edycję II kroku czyli dokonasz jakiejkolwiek zmiany pól w formularzu system poprosi cię o ponowną integrację.

 

 Jak możemy Ci pomóc?