Identyfikacja firm

System SAREhub posiada dodatkową funkcjonalność, która pozwala na określenie jaką firmę reprezentuje użytkownik przebywający na stronnie. Aby uzyskać te informacje należy wejść w sekcję „Raporty”, a następnie wybrać „SAREweb”.

W zakładce „Identyfikacja firm”, znaleźć można informacje odnośnie firm, które odwiedzają witrynę zintegrowaną z SAREhub. Dane można wyświetlić dla okresu 48h lub 30 dni. Z zamieszczonych w panelu wykresów można uzyskać informacje na temat stosunku firm znanych do nieznanych oraz firm najczęściej odwiedzających witrynę. Dodatkowo przedstawiony został wykaz wszystkich firm wraz z liczbą odwiedzin.

Poniżej znajduje się tabela z informacjami m.in. na temat siedziby firmy, daty ostatnich odwiedzin i liczby adresów e-mail, które zostały zarejestrowane przez system. Firma rozpoznawana jest na podstawie adresu IP, którym posługuje się w sieci.Jak możemy Ci pomóc?