Jak zintegrować konto, wdrożyć kody śledzące oraz sprawdzić poprawność integracji? – opis

Aby uruchomić SAREhub na stronie internetowej Klienta kluczowe są:

 • wdrożenie kodu śledzącego na daną stronę internetową,
 • integracja konta z bazą danych oraz systemem do web analityki.

Etapy te mogą odbywać się równocześnie, a po wdrożeniu kodu wystarczy powiadomić konsultanta.

 

Posiadając konto w SAREhub (oraz w SARE jeśli przewidują to kampanie) Klient może sam wykonać te operacje jako:

 • zarządzający własną stroną internetową, mający dostęp do plików źródłowych i kodu strony,
 • użytkownik posiadający dostęp do konta w wersji pełnej* (nieograniczonego funkcjonalnie i czasowo).
  • pełne konto SAREhub (oraz SARE) zakłada przedzielony nowemu Klientowi konsultant.

*Dla użytkowników bez umowy chcących wypróbować działanie systemu przygotowaliśmy konto demo.
Konto demo jest ważne tydzień, uruchomiane jest na naszym środowisku: https://demo.sarehub.com/
Zapraszamy do zakładania kont na: https://sarehub.com/ przez skorzystanie z opcji „Wypróbuj konto demo”.

 

Zamieszczenie kodu na stronie internetowej Klienta:

 • może wykonać za pomocą Google Tag Manager (konieczne jest otagowanie każdej strony),
 • cały dostępny kod śledzący dostępny jest w naszej dokumentacji – którą posiada konsultant,
  • kod podzielony jest na kategorie – jest do zamieszczenia według zamierzonych działań,
 • w celu ułatwienia operacji wdrożenia kodu przygotowaliśmy stosowny panel w systemie
 • panel dostępny jest z poziomu menu (Integracje – Web analityka – dodanie/edycja konkretnej integracji)
  • wygenerowanie podstawowego kodu śledzącego do wdrożenia na stronę (do skopiowania),
  • lub dodanie identyfikatora do panelu, jeśli użytkownik wcześniej wdrożył kod z dokumentacji,
   • ważne, by wspomniany identyfikator pokrył się z domeną wskazaną w kodzie,
  • panel umożliwia również późniejsze sprawdzenie poprawności wdrożenia kodu na stronie.

 

Integracja konta z bazą danych oraz systemem do web analityki:

 • zintegrować można się z poziomu menu Integracji – bazy danych oraz analogicznie Integracji – web analityki
 • użytkownik może wskazać istniejące konto w SARE (UID) bądź założyć nowe konto po wyborze opcji Zintegruj
  • web analityka jest konieczna do śledzenie zdarzeń ze strony Klienta, a baza do działania na danych adresach
  • jeśli Klient chce utworzyć konto w systemie mailingowym SARE zapraszamy na https://sare.pl/ bądź do kontaktu
   • w ramach jednego konta SAREhub jest możliwość zintegrowania się jednocześnie z:
    • jednym systemem WA ale z wieloma domenami i wielu integracji z bazą danych SARE
     • dla niektórych działań (np. retargetingu) nie ma konieczności integrowania się z BD

 

Sprawdzenie poprawności integracji:

Całość wdrożonych kodów na stronie można podzielić ze względu na funkcjonalność.
Klient ma możliwość sprawdzenia w systemie i na swej stronie poprawności tych kodów:

 • podstawowy kod śledzący – niezbędny dla każdej funkcjonalności – do sprawdzenia w menu integracji w panelu

 

 • kody koszykowedo sprawdzenia w menu Raporty transakcyjne czy i jakie rejestrowane są zdarzenia koszykowe
  • do obsługi porzuconego koszyka minimalny potrzebny kod to: dodanie produktów do koszyka i finalizacje koszyków
  • obsługa sklepu internetowego wymaga również poprawności pliku Product Feed (z asortymentem sklepowym)
   • zgodność samego PF można sprawdzić w menu Treści – Product Feed według daty ostatniej aktualizacji
   • kolejne niezbędne elementy jak logika personalizacji, kampania oraz kreacja są konfigurowane w systemie

 

 • kody web-push – niezbędne do funkcjonowanie powiadomień web-push na stronie
  • oferujemy dwa sposoby według których powiadomienia mogą funkcjonować na stronie
  • w zależności od sposobu jest to domyślne zapytanie przeglądarki bądź nasz komunikat pop-up z widget-em
   • jeśli zapytanie bądź widget pojawia się na stronie Klienta, to oznacza to poprawność zamieszczonego kodu

Statystykę z powiadomień jak i poprawność wdrożenia można śledzić również z poziomu systemu z menu Raporty modułów

 

Całość zdarzeń na stronie można również sprawdzić z poziomu panelu dashboard w systemie:

 • wszystkie zdarzenia – zarejestrowane zdarzenia na stronie (wliczając w to np. warunki czasowe na stronie tzw. ping),
 • odsłony strony – każde odświeżenie strony bądź podstrony,
 • zdarzenie koszykowe – wszystkie operacje koszykowe.


Jak możemy Ci pomóc?