Edytor landingów – jak to działa w SARElanding?

Edytor SARElanding został stworzony z myślą o Twoich potrzebach abyś mógł w łatwy i przejrzysty sposób stworzyć samemu, bez pomocy grafików i programistów szablon landingu. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnych w galerii szablonów. Masz też możliwość zlecenia nam całkowicie nowego projektu od podstaw, dedykowanego Twoim potrzebom.


Pracę zaczynamy od modułu z lewej strony ‘MOJE LANDINGI’ → ‘Dodaj landing’. Następnie pojawią się 2 możliwości dodania landingu: ‘Stwórz nowy projekt’ oraz ‘Importuj szablon’ Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Aby skorzystać z edytora należy kliknąć w ‘Stwórz nowy projekt’. Pojawi się galeria szablonów (wraz z całkowicie pustym).

Klikając w lupę masz szybki dostęp do podglądów gotowych landingów. Celem przejścia do edycji należy kliknąć „Wybierz”. System zapyta o nazwę dla landingu. Następnie masz do wyboru 2 opcje – możesz rozpocząć prace na aktualnie wybranym szablonie albo możesz wrócić do poprzednio edytowanego. Bez względu na to co wybierzesz, system przeniesie Cię do kreatora landingów.

Po lewej stronie znajduje się menu boczne z sekcjami domyślnymi (systemowymi) oraz stronami (podstronami) dla danego landingu:

SEKCJE – podzielone są na różne kategorie (nagłówki, zawartość, separatory, portfolio, zespół, cenniki, kontakt, stopki, formularze) które odpowiadają za daną część landingu. Po kliknięciu w daną kategorię rozwijają się z boku podglądy przykładowych sekcji, które można metodą drag&drop przeciągnąć na obszar główny edytora.

STRONY – prezentują strony (podstrony) danego landingu. Domyślnie są to 4: główna (index), z podziękowaniem za wykonaną akcję (thank_you_page), z prośbą o potwierdzenie (confirm_page) i z błędem (error_page). Dodatkowo masz możliwość edycji nazwy tych stron bądź ich całkowicie usunięcie a ponadto dodanie kolejnej strony (podstrony).

Kierując się na prawo na główny obszar edytora, na samej górze znajduje się kolejny pasek menu:

Od lewej:
– pinezka służy przypięciu/odpięciu menu bocznego edytora
– podgląd wersji mobile
– podgląd wersji na tablet
– podgląd wersji desktop
– ‘publikacja’ służy opublikowaniu edytowanego landingu pod swoją subdomeną
– ‘brak zmian’ służy zapisaniu wszystkich naniesionych zmian w landingu
– kosz ‘wyczyść stronę’ służy wyczyszczeniu całego landingu (każdej sekcji), pozostaje pusty szablon

Poniżej znajduje się pasek narzędzi:

Widnieje na nim nazwa danej strony (podstrony), możliwość wpięcia zewnętrznych kodów śledzących (SAREhub, Google Analytics oraz dowolny kod JavaScript), możliwość ustawienia parametrów pod SEO oraz menu z możliwością przypisania typu strony.

Poniżej można przejść do właściwego obszaru edycji. Szablony podzielone są na sekcje. Każda z sekcji ma wysuwane swoje menu podręczne:

Global – zaznaczenie tej funkcji w konkretnej sekcji powoduje po zapisie naniesienie zmian w każdej podstronie, która tę sekcję ma i ma zaznaczoną funkcję global. Przykład: Landing „abc” składa się ze strony głównej i 3 podstron. Każda strona (łącznie z główną) posiada taką samą sekcję (np. z kontaktem), przy każdej sekcji z kontaktem jest zaznaczona funkcja ‘global’. Użytkownik podejmuje decyzję o zmianie adresu. Nie jest konieczne aby nanosił ręcznie zmianę na każdej z podstron. Wystarczy na jednej, następnie landing powinien zostać zapisany. Zapis następuje po kliknięciu w przycisk:

w prawym górnym rogu. Po zapisie sekcja z kontaktem powinna zostać zaktualizowana na wszystkich podstronach.

Przenieś – metodą drag&drop możesz przenieś daną sekcję w inne miejsce w landingu
Źródło – daje dostęp do kodu html danej sekcji, gdzie jest możliwość dokonywania modyfikacji (możesz dodać swój piksel śledzący)
Resetuj – przywraca pierwotną wersję sekcji w razie pomyłki. Wszelkie naniesione zmiany zostają utracone.
Usuń – powoduje całkowite usunięcie danej sekcji


EDYCJA ZAWARTOŚCI

Edycji danych można również dokonywać bezpośrednio w ramach każdej sekcji, dotyczy to zmian treści, grafik jak i linkowania. Każdy szablon zbudowany jest z pewnych powtarzalnych elementów jak np. box z grafiką, box z tekstem bądź box z łączem:

a.) Box z grafiką – po kliknięciu w grafikę z lewej strony powinno pojawić się menu z właściwościami:

Celem podmiany grafiki należy kliknąć w ‘obraz’ a następnie w puste pole bądź w ‘Zmień’:

Po wybraniu grafiki należy kliknąć  w ‘Zapisz zmiany’. Grafika powinna zostać podmieniona. Dodatkowo jeśli grafika powinna być podlinkowana należy kliknąć w ‘Łącze’, następnie w ostatnim polu podać adres url (poprzedzony http:// bądź https://):

Dodatkowo istnieje możliwość odniesienia grafiki do konkretnej sekcji landingu bądź innej podstrony landingu (2 pola powyżej). Kolejność nazw (ID) sekcji zgodna z kolejnością sekcji w danym szablonie.
Do każdej grafiki masz również możliwość dodania obramowania i tekstu alternatywnego klikając we właściwościach w ‘Styl’:

Po każdej czynności należy zapisać zmiany klikając w ‘Zapisz zmiany’

b.) Box z tekstem – po kliknięciu w tekst po lewej stronie pojawią się właściwości z możliwością zmiany ostylowania tego tekstu. Sam tekst można zmienić klikając w niego:

Po każdej zmianie ostylowania należy kliknąć ‘Zapisz zmiany’. Dodanie linkowania (poprzedzone http:// bądź https://) tekstu możliwe jest dzięki podręcznemu menu:

c.) Box z łączem – po kliknięciu w taki box masz możliwość zmiany tekstu tego łącza oraz jego linkowania:

W pierwszym polu istnieje opcja zmiany tekstu, drugie i trzecie pole działa podobnie jak punkcie a.), a w czwartym polu należy wpisać adres url (poprzedzony http:// bądź https://). Ostylowania możesz dokonać klikając w ‘Styl’. Każda zmiana powinna zostać zapisana.

Pod każdymi właściwościami znajdują się następujące przyciski:

‘Zapisz zmiany’ – po kliknięciu system zapisuje zmianę. Dopiero zapisanie umożliwia podgląd zmienionego elementu.
‘Duplikuj’ – powoduje skopiowanie danego boxu
‘Resetuj’ – powoduje powrót do pierwotnych ustawień we właściwościach
‘Usuń’ – usuwa dany element

 

Jeśli cały landing jest już gotowy do publikacji należy użyć przycisku ‘Zapisz zmiany (I)’:

Pojawi się komunikat potwierdzający zapis. Dopiero po tej czynności można przejść do publikacji landingu klikając w ‘PUBLIKACJA’

 

WAŻNE! Jeśli chcesz dokonać modyfikacji w opublikowanym landingu, musisz najpierw usunąć nieaktualny adres publikacji, następnie dokonać właściwych zmian w landingu, zapisać je i ponownie opublikować stronę.Jak możemy Ci pomóc?