Opis kampanii web-push SAREhub – Offline

W przygotowaniu kampanii z wykorzystaniem możliwości wyświetlania powiadomień web-push w koncie w SAREhub niezbędne jest wcześniejsze zweryfikowanie czy kody śledzące wpięte na stronie obsługują to zdarzenie. Oczywiście możliwe jest ich uzupełnienie.

DRUGIM RODZAJEM DOSTĘPNYCH POWIADOMIEŃ SĄ WEB-PUSH OFFLINE (WYŚWIETLANE POZA ŚLEDZONĄ STRONĄ, W MOMENCIE PRZEBYWANIA UŻYTKOWNIKA NA INNEJ STRONIE). ABY Z NICH SKORZYSTAĆ NALEŻY:

1. Wybrać zakładkę „Kampanie”, zakładkę Nowa i kampanię offline:

2. Zdefiniować kampanię w zakresie:

 • nazwy – pole obowiązkowe,
 • kategorii – wybór nie jest obowiązkowy,
 • opisu – nie jest obowiązkowy,
 • systemu – jeśli posiadamy zintegrowany więcej niż jeden system,
 • domeny – jeśli posiadamy zintegrowany więcej niż jeden system,
 • szablonu – wybór zdefiniowanego wcześniej wzoru powiadomienia,
 • początku kampanii – możliwość wyboru kilku opcji:
  • natychmiast – powiadomienie uruchamiane natychmiastowo po ustawieniu, pojawić może się np. w momencie ponownego uruchomienia przeglądarki bądź podczas wizyt na stronach www (innych od tej z której zdarzenia są śledzone),
  • inny termin – możliwość wyboru innego terminu uruchomienia,
  • ręcznie – możliwość ręcznego uruchomienia powiadomienia,
 • końca kampanii – opcjonalna możliwość wyboru daty zakończenia kampanii.

 

3. Wcześniej powinniśmy zdefiniować szablon powiadomienia w zakładce „Treści – Powiadomienia” skorzystać z opcji Dodaj (chyba, że mamy już zdefiniowane wzór powiadomienia, który możemy wskazać). W ten sposób możemy też edytować istniejące powiadomienia.

Tworząc nowy szablon powiadomienia wybieramy:

 • grafikę jaka będzie wyświetlała się w powiadomieniu jako ikona (możemy także dodać nowy obrazek),
 • określamy docelowy URL, do jakiego kierować nas będzie kliknięcie w notyfikację,
 • czas wyświetlania powiadomienia,
 • określamy jego treść – tytuł i tekst,
 • wybieramy grafikę banera, który może zostać dodany do powiadomienia

4. Możliwa jest personalizacja treści powiadomień. W tym celu, w treści notyfikacji miejsce personalizowanej treści oznaczamy poprzez znaki „{{‘’ i „}}”, pomiędzy którymi umieszczamy dowolny tekst. Dzięki takiemu oznaczeniu w dolnej części strony w module „Personalizacja”, dla wskazanych do personalizacji cech wybieramy źródło danych jakie będą personalizować tworzoną przez nas notyfikację (system i cechę).

5. Po zakończeniu konfiguracji szablonu, klikamy w buton „Zapisz” po czym nowe powiadomienia powinno pojawić się na liście i być gotowe do użycia.

6. Twoje powiadomienie web-push powinno wyświetlić się na wskazanej przez Ciebie stronie wg określonych w kampanii parametrów po uprzednim oznaczeniu zgody na otrzymywanie tego typu komunikacji w przeglądarce:Jak możemy Ci pomóc?