Opis bloczków planowania kampanii SAREhub

W celu realizacji działań za pomocą systemu SAREhub konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie kampanii, które to definiujemy za pomocą edytowalnych, intuicyjnych bloczków.

 

OBJAŚNIENIE BLOCZKÓW KAMPANII W SAREHUB

1. SYSTEMY ŹRÓDŁOWE:

Web analityka – system analityczny. Konieczny do zaplanowania kampanii bazującej na zebranych danych, bądź zdarzeniach na stronie w czasie rzeczywistym;

Profile – bloczek wykorzystywany jest jako system źródłowy do realizacji wysyłki web-pushy offline, użytkownicy z wyrażoną zgodą otrzymają powiadomienie.

2. SYSTEMY ANALITYCZNE:

Filtr źródła – analizuje zachowania na stronie w czasie rzeczywistym. W razie braku wyboru tej opcji, system SAREhub analizuje całość danych (łącznie z danymi historycznymi);

 

 Filtr SAREweb – analizuje zachowania na stronie z określeniem czasu wstecz („historyczne” działania na stronie);

Filtr SARE – analizuje działania i aktywność użytkownika na stronie (fakt dokonania czynności lub częstotliwość jej wykonania);

Filtr scoringu – weryfikuje użytkowników na podstawie przyznanych punktów scoringowych. W celu skorzystania z tej funkcjonalności konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie bloczka scoringu;

 

Koszyki – w celu skorzystania z funkcjonalności niezbędne jest wcześniejsze wpięcie kodów koszykowych na stronie;

Filtr cechy – selekcjonuje użytkowników w oparciu o wartość wskazanej cechy z wybranego z gamy zintegrowanych systemów. Filtr analizuje dane w oparciu o czas rzeczywisty;

Filtr aktywności dni – umożliwia określenie konkretnych dni tygodnia, w jakich realizowane będą akcje sprecyzowane przez bloczki wykonawcze;

 

Filtr aktywności czasu – umożliwia określenie konkretnego zakresu godzinowego, w jakich realizowane będą akcje sprecyzowane przez bloczki wykonawcze;

Filtr tagu – umożliwia wykonanie kampanii wyłącznie dla osób oznaczonych uprzednio odpowiednim tagiem w systemie SAREhub

3. INNE SYSTEMY:

Scoring – nadaje punkty scoringowe użytkownikowi spełniającemu warunki określone w ścieżce;

Limit przepływu użytkownika – umożliwia ograniczenie wykonania się określonej kampanii dla jednego odwiedzającego stronę wg określonego schematu: jednorazowo, co określony czas bądź raz na określony czas.

Limit przepływu kampanii – pozwala określić dla ilu użytkowników (odwiedzających stronę) wykona się kampania

 

 Opóźnienie – pozwala na opóźnienie realizacji np. wysyłki komunikatów (e-mail, sms etc.) znajdujących się w ścieżce kampanii za przedmiotowym bloczkiem o wskazaną wartość czasu;

Powiadomienia e-mail – bloczek zezwalający na kierowanie komunikatów w postaci kreacji do wyboru pod wskazane adresy mailowe. Może zostać wykorzystany np. do alertowania;

Tag – bloczek umożliwia nadanie/usunięcie przypisanego tagu do profilu po zrealizowaniu określonej ścieżki.

4. SYSTEMY WYKONAWCZE:

E-mail – bloczek umożliwiający wybór systemu i konta realizującego wysyłkę maila do osób spełniających warunki danej ścieżki komunikacji;

 

SMS – bloczek umożliwiający wybór systemu i konta realizującego wysyłkę wiadomości SMS do osób spełniających warunki danej ścieżki komunikacji;

Baza danych – umożliwia odłożenie informacji wyodrębnionych na skutek określonej ścieżki i ich zapis do wskazanej bazy danych (grupy lub cechy);

E-mail zewnętrzny – w celu realizacji kampanii tym kanałem niezbędne jest wpięcie stosownych kodów na stronie. Funkcjonalność ta umożliwia przeprowadzenie wysyłki do anonimowej dla nas bazy – wysyłka realizowana jest w ramach ustalonego budżetu poprzez podmioty prowadzące tego typu wysyłki, zintegrowane z SAREhub;

 Personalizacja na stronie – bloczek umożliwiający personalizację elementów wyświetlanych na wskazanej stronie, dla której wpięto kody SAREweb;

 

Powiadomienia na stronie – bloczek wykorzystywany do wywołania powiadomienia web-push.

 Jak możemy Ci pomóc?