Jak zintegrować system zewnętrzny z SAREhub?

W celu integracji konta systemu zewnętrznego z kontem w SAREhub niezbędne jest przeprowadzenie procesu integracyjnego, możliwego do wykonania z poziomu panelu.

SAREhub jest systemem w swoisty sposób „sterującym” działaniami realizującymi poprzez zintegrowane moduły wykonawcze. Żeby realizacja takiej wysyłki była możliwa, konieczne jest połączenie kont istniejących w obu systemach.

ABY POPRAWNIE ZINTEGROWAĆ KONTO NALEŻY:

1. Wybrać zakładkę „Integracje”, gdzie spośród dostępnych w systemie SAREhub funkcjonalności dokonujemy wyboru tej, dla której system powinien zostać powiązany np. dla wysyłki wiadomości email wybieramy „Email”.

2. Kliknąć w bloczek „Email” wskutek czego wyświetlone zostaną systemy zintegrowane z SAREhub, których funkcjonalności pozwalają na realizację wysyłek mailowych.

3. Z listy wybrać system, którego konto chcemy zintegrować z SAREhub.

4. Kliknąć w zintegruj, po czym zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zalogowania się do konta w systemie zewnętrznym.

 

5. Kliknąć w „Zaloguj się” – zostajemy przekierowani na stronę logowania systemu zewnętrznego.

6. Po pomyślnym zalogowaniu się do konta kliknąć w „Autoryzuj aplikację”.

Następuje przekierowanie do zakładki „Integracje”, gdzie w ramach „używanych systemów” wyświetla się bloczek informujący o zintegrowanym koncie w SARE.

W celu analizy i ewentualnej edycji funkcjonalności obsługiwanych przez zintegrowane konto, należy kliknąć w odpowiedni bloczek modułu „Używane systemy”.

Obsługa funkcjonalności w ramach wskazanego konta możliwa jest do edycji poprzez wykorzystanie suwaków.

W celu wyłączenia danego systemu bądź funkcjonalności, należy przesunąć suwak w lewo. Zostanie ona wyłączona po udzieleniu stosownego potwierdzenia na wyświetlającym się pop-upie. Po kliknięciu w „OK”, możliwość wykorzystania danego systemu (w tym wypadku SARE) lub modułu poprzez system SAREhub zostanie wyłączona.

Ponowne włączenie funkcjonalności nie wymaga dodatkowego potwierdzenia.

Istnieje możliwość nadania nazwy własnej edytowanego bloczka poprzez jej wprowadzenie po kliknięciu w ikonę edycji.Jak możemy Ci pomóc?