Jak zaplanować kampanię w SAREhub?

W celu realizacji działań za pomocą systemu SAREhub konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie kampanii, które są jednocześnie scenariuszami działań w przypadku konkretnych zdarzeń na Twojej stronie internetowej i nie tylko.

W CELU ZAPLANOWANIA KAMPANII NALEŻY:

1. Przejść do zakładki „Kampanie” w menu głównym.

2. Po kliknięciu w zakładkę zostajemy przekierowani na stronę, na której należy dokonać wyboru:

Kampania online lub kampania offline

Po kliknięcie w jedną z opcji zostaje rozpoczęty proces planowania ścieżki komunikacji dla osób odwiedzających wskazaną stronę.

Kliknięcie we wspomniany button skutkuje przeniesieniem na stronę dotyczącą parametrów ogólnych tworzonej przez nas kampanii, na której określamy jej nazwę (pole wymagane) oraz ewentualny opis i kategorię (określane w ustawieniach) jako pola dodatkowe, zalecane w celu usprawnienia dalszej pracy w systemie.

3. Następnie z poniższych bloczków wybieramy „Pusty szablon”, pozwalający na samodzielne zaplanowanie całości ścieżki komunikacji, bądź któryś z zaproponowanych przez SAREhub szablonów  (wymagają jedynie określenia szczegółowych danych po kliknięciu w konkretne bloczki).

Aby przejść do przygotowania ścieżki komunikacji klikamy w button „Przejdź dalej”.

Moduł ten, zbudowany na flowchartach pozwala na sprawne, intuicyjne zaplanowanie kampanii poprzez wybór systemu z górnego menu i przeniesienie go do poniższego okna będącego polem do planowania kampanii. Ścieżkę taką planujemy poprzez przenoszenie i łączenie ze sobą odpowiednich bloczków. Każdy z nich pozwala na określenie konkretnych warunków.

4. Proces tworzenia kampanii rozpoczynamy od wyboru systemu źródłowego, który pozwala na pobieranie i dalszą analizę zebranych danych.

5. W dalszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie analizy zgromadzonych przez system źródłowy danych. W tym celu należy z górnego menu wybrać jeden z systemów analitycznych i poprzez przytrzymanie kursorem punktu wyjściowego systemu źródłowego połączyć go z punktem wyjściowym wybranego systemu analitycznego.

6. Każdy z bloczków należy indywidualnie dookreślać, a wybór pożądanych ustawień możliwy jest po dwukrotnym kliknięciu w bloczek.

Poniżej znajdują się przykłady sposobu konfiguracji poszczególnych bloczków w SAREhub (opisy poszczególnych pól w bloczkach stanowi odrębny dokument).

7. Dalsza część planowania kampanii jest ściśle zależna od celu jaki założymy sobie do realizacji. W przypadku chęci przeprowadzenia wysyłki email skierowanej wyłącznie do osób, które w danym momencie odwiedzają naszą stronę dotyczącą email marketingu, możemy zaplanować poniższą ścieżkę, gdzie dla spełnionego warunku zostanie zrealizowana wysyłka konkretnej kreacji. W przypadku braku jego spełnienia, odpowiednia informacja zostanie odnotowana w bazie w SARE.

8. Ostatni krok planowania kampanii to określenie jej preferencji, kolejno:

Początek kampanii – określamy moment uruchomienia zaplanowanych procesów. Przy wyborze opcji „Natychmiast”, kampania będzie realizowana od momentu jej zapisu do czasu jej wstrzymania. Wybór opcji „Inny termin” pozwala na zaplanowanie konkretnej daty jej uruchomienia.

Koniec kampanii – określa moment przerwania realizacji zaplanowanej kampanii. Przy wyborze opcji „Nieokreślony” ścieżka realizowana jest do czasu jej ręcznego wstrzymania w systemie. Wybór opcji „Inny termin” pozwala na zaplanowanie konkretnej daty jej zakończenia.

Indywidualny limit dla kampanii – opcja pozwalająca na określenie konkretnej liczby komunikatów wysyłanych po spełnieniu zaplanowanej ścieżki kampanii. Cyfra „0” oznacza tu brak ograniczenia prowadzonych wysyłek. Dodatkowo limit ten można nałożyć „jednorazowo”, „codziennie”, „tygodniowo” lub „miesięcznie”. Po upływie określonego okresu, limit samoczynnie zostanie zaktualizowany.

Działania po osiągnięciu limitu – funkcjonalność pozwala na określenie założeń dotyczących prowadzenia wysyłek po osiągnięciu określonego uprzednio limitu globalnego.

„Wstrzymaj kampanię – zablokuje możliwość prowadzenia wysyłek zlecanych przez SAREhub.

„Kontynuuj kampanię, uwzględniając nowy limit, a następnie wstrzymaj. Zwiększ o:” – możliwość prowadzenia wysyłek po przekroczeniu limitu głównego, zwiększonego o kolejną wartość wyrażoną w procentach obowiązującego limitu.

„Kontynuuj kampanię, wysyłając kolejne komunikaty, a następnie wstrzymaj. Wyślij kolejne:” – możliwość prowadzenia wysyłek po przekroczeniu limitu głównego, zwiększonego o kolejną wartość wyrażoną liczbowo.

Określanie działań po osiągnięciu limitu nie jest wymagane w przypadku odznaczenia checkboxu.

 

Szczegóły – możliwość nadania limitów poszczególnym typom wysyłek w SAREhub:

Wiadomości e-mail wewnętrzne – określa ilość komunikatów mailowych do posiadanej bazy mailowej, których realizacja zlecana będzie przez kampanie planowane w systemie SAREhub. Cyfra „0” oznacza tu brak ograniczenia prowadzonych wysyłek. Funkcjonalność pozwala także na określenie założeń dotyczących prowadzenia wysyłek po osiągnięciu określonego uprzednio limitu maili wysyłanych do posiadanej bazy adresowej. Określanie działań po osiągnięciu limitu następuje w sposób analogiczny jak w przypadku limitu głównego.

Wiadomości e-mail zewnętrzne – definiuje ilość komunikatów mailowych wysyłanych do baz zewnętrznych zintegrowanych w tym celu systemów, których realizacja zlecana będzie przez kampanie planowane w systemie SAREhub. Cyfra „0” oznacza tu brak ograniczenia prowadzonych wysyłek. Funkcjonalność pozwala także na określenie założeń dotyczących prowadzenia wysyłek po osiągnięciu określonego uprzednio limitu maili wysyłanych do zewnętrznej bazy adresowej. Określanie działań po osiągnięciu limitu następuje w sposób analogiczny jak w przypadku limitu głównego.

Komunikaty SMS – określa ilość wiadomości sms, których realizacja zlecana będzie przez kampanie planowane w systemie SAREhub. Cyfra „0” oznacza tu brak ograniczenia prowadzonych wysyłek sms. Funkcjonalność pozwala także na określenie założeń dotyczących prowadzenia wysyłek po osiągnięciu określonego uprzednio limitu sms wysyłanych do odbiorców. Określanie działań po osiągnięciu limitu następuje w sposób analogiczny jak w przypadku limitu głównego.

Budżet na kampanie zewnętrzne – opcja pozwalająca na określenie konkretnej kwoty jaką chcemy przeznaczyć na realizację komunikatów wysyłanych za pośrednictwem wiadomości zewnętrznych po spełnieniu zaplanowanej ścieżki kampanii. Cyfra „0” oznacza tu brak ograniczenia prowadzonych wysyłek tego rodzaju.

Kampania do celów testowych – oznaczenie checkboxu skutkuje wyświetleniem uprzednio utworzonych grup testowych (możliwe z poziomu preferencji). Wybór grupy jest równoznaczny z realizacją kampanii wyłącznie do adresów, które zostały do niej dopisane.

Oznaczenie checkboxu „Wskazane adresy” umożliwia ręczne wprowadzenie adresów, w ramach których kampania będzie realizowana.

 

9. Klikając button „Zakończ” finalizuje planowanie kampanii. Przeniesienie do zakładki wyświetlającej zaplanowane kampanie umożliwia jeszcze ich ewentualną edycję.Jak możemy Ci pomóc?