SMS

Moduł SMS, udostępniony w ramach wykorzystania systemu SARE, umożliwia przeprowadzenie wysyłek wiadomości SMS, na zebrane w bazie adresowej numery GSM. Pierwszym etapem pracy z modułem SMS, jest kontrola stanu konta SMS. Aby sprawdzić dostępne środki, na realizację wysyłek SMS, wybrać należy moduł SMS, a następnie nowy. Na górze strony, znajduje się informacja o dostępnym stanie konta oraz możliwym debecie.

Jeżeli posiadane środki oraz debet nie pozwalają na realizację wysyłki, wybrać należy opcję doładuj konto. Po kliknięciu w przycisk, wyświetli się nowa strona, z informacjami o stanie konta SMS oraz aktualnej stawce SMS. Konto doładować można za pomocą przelewu bankowego lub przelewu on-line. Wybierając przelew bankowy, w formularzu określić należy kwotę doładowania (pole chcę doładować konto kwotą:). Po kliknięciu w pobierz fakturę pro-forma wygenerowany zostanie dokument, na podstawie którego dokonać można przelewu. Drugi sposób doładowania konta, wykorzystuje przelew online. W tym przypadku, formularz wymaga przekazania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz kwotę doładowania (pole chcę doładować konto kwotą). Po kliknięciu w doładuj konto on-line, następnie zostaje wyświetlone potwierdzenie płatności z danymi do przelewu. Po kliknięciu w przejdź do płatności klient zostaje przekierowany na stronę payU gdzie należy dokończyć transakcję. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie, możliwa jest realizacja wysyłek.

Jeżeli stan konta SMS jest wystarczający, przystąpić można do tworzenia wiadomości. Sekcja typ wiadomości, pozostawia do wyboru wiadomość pro– z dedykowanym nadawcą (maksymalnie 11 znaków, aby ustawić nadawcę należy zgłosić chęć dedykowanemu konsultantowi) oraz wiadomość eko– brak nadawcy.

Sekcja treść wiadomości zawiera narzędzie, do tworzenia wiadomości. Treść wiadomości, powinna zostać wprowadzona do pola tekstowego. SMS zawierać może elementy personalizacji – wartości cech przypisanych dla danego adresu w bazie danych. Aby wstawić personalizację, należy kliknąć w zielony tekst personalizacja a następnie wybrać z listy, konkretną cechę z bazy danych. Oprócz tworzenia treści SMS od podstaw, możliwe jest również wczytanie wiadomości SMS już wysłanych. Aby tego dokonać kliknąć należy w archiwum a następnie wybrać interesującą treść.

Podczas wpisywania wiadomości wyliczana jest ilość pozostałych znaków. Jeżeli treść przekracza 160 znaków, konieczne jest zaznaczenie opcji zezwalaj na wysyłkę SMSów wieloczęściowych. Dzięki temu, treść SMS zostanie automatycznie podzielona na kilka części.

Sekcja rodzaj wysyłki, pozwala wybrać w jaki sposób wiadomość ma być wysłana. Do wyboru są następujące opcje:

  • jednorazowa – służy do realizacji jednej wysyłki SMS
  • cykliczna – umożliwia zaplanowanie wybranej wiadomości cyklicznie, np. co miesiąc, co tydzień

Następna sekcja to SMS testowy. Możliwe jest wysłanie SMS testowego (działanie opcjonalne). Aby tego dokonać, zaznaczyć należy pole obok wyślij SMS testowy. Wiadomość zostanie przesłana na numer wpisany w polu podaj numer GSM.  Przed wysłaniem wiadomości SMS, wyświetlony zostanie komunikat z informacjami o stanie konta oraz kosztach związanych z wysłaniem SMS testowego. Jeżeli wiadomość testowa spełnia oczekiwania odbiorcy, kliknąć należy przycisk dalej.

Kolejny etap – krok 2 z 3 – wyświetla się jedynie gdy wysyłana była wiadomość testowa. Na tym etapie, wyświetlany jest komunikat z prośbą o sprawdzenie czy SMS wysłany na numer XXX jest poprawny. Po raz kolejny, wyświetlona jest również informacja o stanie konta (pomniejszona o koszt wysłania SMS testowego). Jeżeli wiadomość zawiera błędy, możliwe jest cofnięcie się wstecz. Jeżeli wszystko jest w porządku, przejść można do następnego kroku, klikając dalej.

Krok 3 z 3 jest ostatnim etapem realizacji wysyłki SMS. Aby zrealizować wysyłkę, wybrać należy grupę odbiorców (sekcja wybierz grupę). Na liście grup, znajdują się jedynie te, w których występują numery GSM. Dodatkowo obok każdej grupy, widoczna jest informacja o ilości numerów GSM oraz całkowitej ilości adresów w grupie. Aby wybrać daną grupę, należy zaznaczyć pole obok nazwy grupy. Kliknięcie w zaznacz wszystkie lub odznacz wszystkie powoduje wybranie wszystkich grup lub odznaczenie ich.

Wybraną grupę adresów można zawęzić tylko do tych, które spełniają określone warunki. Można skorzystać również z opcji filtrów. Aby tego dokonać, zaznaczyć należy pole użyj filtra, a następnie wybrać jeden z dostępnych lub stworzyć nowy. Oprócz filtrów prostych, system pozwala na skorzystanie z SAREscriptu – filtrów zaawansowanych. SAREscript to autorski język programowania systemu SARE. Umożliwia on zaplanowanie m.in. wysyłki SMSa urodzinowego czy skierowanie wiadomości wyłącznie do osób, które kliknęły określony link w poprzednio otrzymanym newsletterze. Podobnie jak filtr prosty, aby skorzystać z SAREscriptu, zaznaczyć należy pole użyj SAREscript a następnie wybrać  jeden z wcześniej przygotowanych filtrów lub stworzyć nowy.

Kolejne pola ustalają termin wysyłki. W zależności od rodzaju wysyłki (jednorazowa lub cykliczna) określić należy datę i godzinę realizacji lub informacje o częstotliwości. Jeżeli wszystkie pola zostały zdefiniowane, wybrać można dalej, aby przystąpić do wysyłki lub wstecz, aby powrócić do edycji.

Kliknięcie przycisku dalej spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o aktualnym stanie konta, ilości wiadomości które zostaną wysłane oraz o łącznych kosztach realizacji wysyłki. Aby zrealizować wysyłkę, konieczne jest potwierdzenie poprzez kliknięcie w OK.Jak możemy Ci pomóc?