SAREscript przeglądaj

System SARE, pozwala również przeglądać wszystkie dostępne skrypty, filtry i rejestry. Aby sprawdzić jakie skrypty zostały zapisane, wybrać należy SAREscript a następnie przeglądaj. Pierwszy blok, poświęcony jest filtrom prostym. Każdy dostępny filtr prosty, można podejrzeć, najeżdżając na podgląd lub usunąć klikając w usuń. Aby usunąć filtr, konieczne jest potwierdzenie swojej decyzji poprzez kliknięcie w ok w nowym oknie. Możliwe jest również dodanie nowego filtru (kliknięcie w dodaj nowy filtr nad tabelą z listą filtrów).

Kolejny blok, poświęcony jest filtrom zaawansowanym. Podobnie jak przy filtrach prostych, najechanie na podgląd, powoduje wyświetlenie kodu. Możliwe jest również usunięcie filtru, poprzez kliknięcie w usuń oraz potwierdzenie decyzji (kliknięcie w ok a nowym oknie). Filtry zaawansowane, poddać można edycji – kliknięcie w edytuj. Wybrany skrypt, zostanie otwarty w edytorze. Kod skryptu można dowolnie edytować, wykonywać i debugować a następnie zapisać pod tą samą nazwą lub jako nowy skrypt. Z poziomu SAREscript > przeglądaj można również dodać nowy filtr zaawansowany (kliknięcie w dodaj nowy filtr zaawansowany).

Oprócz zarządzania filtrami, system pozwala również na administrację skryptami uruchamianymi za pomocą SAREscript > uruchom. Każdy skrypt można podejrzećedytować, usunąć oraz dodatkowo uruchomić. Pierwsze opcje działają dokładnie tak samo jak w przypadku filtrów, natomiast klikając w uruchom, skrypt zostanie otwarty w edytorze a domyślną czynnością będzie wykonaj skrypt. Podobnie jak w przypadku filtrów, nowy skrypt można dodać klikając w „dodaj nowy skrypt”. Oprócz opcji edycji, podglądu i usuwania jest również możliwość zdefiniowania interfejsu dla danego skryptu. Definiując interfejs dajemy możliwość uruchomiania skryptu zdalnie. Aby tego dokonać należy wybrać typ – działanie którego dotyczy skrypt oraz nadać mu nazwę. Następnie po kliknięciu w „ok” interfejs zostaje zapisany. W przypadku gdy interfejs został zdefiniowany po wpisaniu jego adresu w przeglądarce można go wywołać. Interfejsy najczęściej wykorzystywane są podczas działań zaawansowanych takich jak integracje z zewnętrznymi systemami.

Ostatnia część sekcji SAREscript > przeglądaj poświęcona jest rejestrom. Rejestr to zmienna którą można wykorzystać w całym systemie. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zapisanych wcześniej danych w e-mailach czy też zarządzaniu bazą.  Rejestry można podejrzećedytować lub usunąć. W przypadku rejestrów typu BIG, możliwe jest również pobranie, wybranego rejestru. Na tym etapie, możliwe jest również dodanie nowego rejestru. Aby tego dokonać, kliknąć należy w dodaj nowy rejestr lub dodaj nowy rejestr typu BIG.Jak możemy Ci pomóc?